nedelja
13:20

Za naše kmetovalce

Spremljamo delo in aktualne probleme na področju pridelave hrane, povezovanje pridelovalcev, prenos znanja v prakso na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter predstavljamo projekte za razvoj podeželja.

Začenja se čas škropljenj

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev se je potrebno strogo držati navodil

Psi tornjaki varujejo pašne živali

Pastirski psi so lahko učinkovita zaščita pred zvermi

Kakšno bo kmetijstvo v Sloveniji po letu 2021?

Resolucija: naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021 postavlja nov ambiciozen koncept bodočega razvoja

Slovenska čebelarska akademija povezuje in širi znanje

Naloga Slovenske čebelarske akademije je povezati vse znanje kar ga v državi premoremo in ga širiti v tujino

Šparglji – izjemno iskana pomladna zelenjava

Kmetija Ušaj v Orehovljah, je ena izmed največjih slovenskih pridelovalcev zelo priljubljenih špargljev

Mladi kmetje so v osnutku spremenjene kmetijsko zemljiške zakonodaje obravnavani prioritetno

Del državnih kmetijska zemljišč, ki jih obdelujejo kmetijska podjetja bo po izteku zakupnih pogodb dostopen mladim kmetom

Za varno delo s traktorji

Lovci v okolici Novega mesta opažajo povečan krivolov

Kakšni bodo naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021?

Predlog resolucije o razvoju kmetijstva in predlogi zakonodajnih sprememb na področju kmetijske zemljiške zakonodaje

Ustanavljanje društev Zveze slovenske podeželske mladine po Sloveniji

Ukrepi za omilitev vpliva burje in podpora za namakanje so prilagoditveni ukrepi na podnebne spremembe v Vipavski dolini

Razvoj kmetijstva mora temeljiti na znanju, podjetništvu, sodelovanju  in verigah dodane vrednosti

Iberijski prašič kot primer ohranjanja lokalne pasme z večjim izkoriščanjem in ustvarjanjem verige dodane vrednosti