nedelja
13:20

Za naše kmetovalce

Spremljamo delo in aktualne probleme na področju pridelave hrane, povezovanje pridelovalcev, prenos znanja v prakso na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter predstavljamo projekte za razvoj podeželja.

Sodelovanje in povezovanje koristi posameznim kmetijam in širši skupnosti

Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju se podpisujejo pod  certificirane tradicionalne  jedi in kolektivno blagovno znamko  Bohinjsko

V okviru tradicionalnih Lombergarjevih dni pripravili razstavo o sadjarju Francetu Lombergarju

Rdeča nit vinogradniško-zelenjadarsko-sadjarskega posveta so bile  sodobne tehnologije v kmetijstvu

Drava vse pogosteje poplavlja

Lastnikom kmetijskih zemljišč ob Dravi je prekipelo, povezali so se v civilno iniciativo, s katero želijo doseči sanacijo reke

Zelenjavni sektor v Sloveniji nima urejenih evidenc

Na trgu z zelenjavo so ponudniki, za katere država ne ve in resnim pridelovalcem predsatvljajo nelojalno konkurenco

Za najboljša kmetijska zemljišča v Sloveniji zvonijo rdeči alarmi

Kakovostna rodovitna tla so neobnovljivi naravni vir in varovanje tal bi moral biti temeljni kriterij pri posegih v prostor

Martinovo je čas za prvo oceno kakovosti vinskega letnika

Letošnji vinski letnik eden od treh najzgodnejših v zadnjih 50-ih letih

Smo v sezoni obiranja oljk

Od matičnega oljčnika do obiranja oljk in inovativne hladne predelave oljčnega olja

Marija Jakše – Kmetica leta 2018

Vse kmetice so izjemne, naziv po izboru Zveze kmetic Slovenije letos pripada Mariji Jakše

Največja mlekarna želi odkupovati več slovenskega ekološkega mleka

Ekološka prireja mleka je priložnost predvsem za gorsko- hribovske ekološke kmetije

Robotika in digitalizacija sta v kmetijstvu že močno prisotni

Med najbolj izpopolnjenimi je trenutno robot za molžo