Slovenska zemlja v pesmi in besedi

Radijska oddaja že več kot štiri desetletja predstavlja ljudsko kulturo slovenskega etničnega ozemlja. Poslušalce povezuje z živim izročilom ter duhovno kulturo Slovencev nekoč in danes. Opazuje, prepoznava in predstavlja tista kulturna dogajanja, ki odražajo slovensko glasbeno narodopisno dediščino. Terenski posnetki pa bogatijo arhiv slovenske ljudske glasbe in prispevajo k trajnemu ohranjanju samobitnega izročila. Za oddajo, terenska snemanja in arhiv skrbi urednica mag. Simona Moličnik.

Ne damo naše Micike

Velik del nesnovne kulturne dediščine predstavlja glasba, ki je med oblikovalci evropskih programov in smernic prevečkrat pozabljena

Potujoči orglarski mojstri in preplet njihovih poti na Kranjskem

Orglarska delavnica Marcusa Göbla je imela najdaljšo tradicijo v 18. stoletju na Kranjskem

Kar ded od deda pomni

Iz vasi Javorje pod Blegošem po sledeh pesemske in godčevske tradicije

Makalonca

Glasbena skupina, ki na podlagi zgodnjih zapisov ljudskih pesmi prepoznava srednjeveške prvine

Kranjski furmani

Zadnji ostanki čvrstega, harmonsko ubranega večglasnega moškega petja ljudskih pesmi na Slovenskem.

Gregorjevo, ko gre luč v vodo in se prične pomlad

Oris šege od današnjih prireditev osvetljenih plavajočih predmetov nazaj do mitoloških obredij, povezanih z vodo in ognjem.

Sem pevec in peti je vse mi na sveti

Vrednota petja je v Konjicah navzoča od prve pisne omembe kraja leta 1146

Dekle prosila je Boga, da b’šla meglica z jezera

Le enkrat na sto let se razkrije človeku skrivnost, če je ne zapišeš, se zopet zastre!

Rezija, wes čakamo

Da lipa mo, ma Rezija, tï sy na lipa rožica… Dolina Rezije obiskovalca objame in v objemu hodi z njim.

Tiha zemlja, pesemsko izročilo z Radiš in iz okolice

Ljudska pesem je bila ljudem v oporo v lepih in hudih časih. Tudi v izgnanstvu.