Priimkovna delavnica

V Priimkovni delavnici vsako sredo deset minut pred sedmo zjutraj predstavljamo statistiko in nastanek priimkov ter objavljamo pogovore z nosilci obravnavanih priimkov. Če poznate ozadje svojega priimka, ste ga kdaj raziskovali, imate kakšno zanimivo zgodbo, povezano s svojim priimkom, potem vas vabimo, da sodelujete z nami. Pokličite nas na 01/475-22-22 ali pa nam pišite na radioprvi@rtvslo.si. Predstavitve priimkov pripravljamo v sodelovanju s profesorjem Janezom Kebrom.

Petan

Priimek Petan je nastal prek vzdevka iz občne besede petàn v pomenu ‘kdor ima veliko peto’.

Salkić

Priimek Salkić z različico Salkič je nastal iz rojstnega imena Salko. Ime Salko je hipokoristik rojstnega imena Salih, ki izhaja iz turškega imena Sālih, to pa iz arabskega Ṣaliḥ = dober; priden; soliden; vrl, pravičen; pošten; reden.

Knavs

Priimek Knavs z različico Knaus izhaja iz nemškega priimka Knaus prek vzdevka iz srednjevisokonemškega knūʒ ‘drzen, predrzen, objesten, vratolomen, aroganten’.

Lubej

Priimek Lubej z različico Lubaj je možno izvorno povezovati z občno besedo lúb ‘lubje’.

Vidović

Priimek Vidović je nastal iz rojstnega imena Vid in je prvotno pomenil ‘Vidov sin’.

Strmšek

Priimek Strmšek z različicama Stermšek in Strmšak izhaja iz naselbinskih in drugih imen Strmca, Strmec. Vsa ta imena izhajajo iz pridevnika strm, njihovo število pa kaže, da je na slovenskem ozemlju veliko strmin oziroma strmih predelov.

Milošević

Rojstno ime Miloš je tvorjenka iz pridevnika míl ali iz imenske podstave *Mil, ki je nastala po krajšanju slovanskih zloženih imen s to sestavino, npr. Milogost, Milomir, Milorad, Miloslav, Bratomil, Bogomil.

Jesenko

Priimek Jesenko je nastal iz vzdevka ali priimka Jesen, ta pa prek vzdevka iz drevesnega poimenovanja jêsen ‘visoko gozdno drevo s pernatimi listi in trdim lesom’.

Bartol

Priimek Bartol z različicama Bartolj, Bartelj je v priimkovnem procesu nastal iz rojstnega imena Bartol, ki je skrajšana oblika imena Bartolomej. Ime Bartolomej, ki je dandanes zamenjano s slovenskim Jernej, izhaja prek latinskega imena Bartolomaeus in grškega Bartholomáios iz aramejskega Bar Talmaj v pomenu ‘sin Talmaja’.

Svetina

Priimek Svetina izhaja iz imena ali priimka Svet. Tvorjen je s priponskim obrazilom -ina, ki ima navadno večalni pomen. Prav tako je iz imena ali priimka Svet s priponskim obrazilom in tvorjen priimek Svetin. Priimek Svet je v priimkovnem procesu nastal iz imena Svet, to iz pridevnika svét. Ime Svet je lahko nastalo po predstavi *svet človek.