Očistimo Slovenijo in svet

Budno spremljamo priprave na akcijo Očistimo Slovenijo 2018 in z različnih vidikov osvetljujemo aktualne okoljske izzive.

Smetenje okolja

Več stvari pomeni več smeti

Koncept Zero Waste

O vedno bolj popularnem načinu življenja z manj odpadki

Elektronski odpadki

O tem zakaj je recikliranje elektronskih odpadkov v ZDA dobilo sodni epilog

Tekstilna industrija je druga največja svetovna onesnaževalka

Rešitev za takšno stanje je več, najbolj radikalna pa ta, da prenehamo kupovati nova oblačila

Plastika

Ali tudi jemo in pijemo plastiko?

Divja odlagališča

Zgledi vlečejo - odpadki privlačijo odpadke

Mafijski promet z odpadki v Italiji

O tem, kako so odpadki v Italiji postali donosen in krvav posel

Vsak evropski turist proizvede kilogram odpadkov na dan

Prihodnost turizma je v trajnostni naravnanosti turistične ponudbe

Težava ni v premajhnih količinah hrane, ampak njeni razporeditvi

Na svetu vsako leto zavržemo tretjino hrane, ki jo pridelamo; skupaj več kot milijardo ton

Še zadnjič čistimo Slovenijo

Čistilne akcije niso odgovor na okoljsko problematiko, treba je spremeniti način življenja