Na pravi strani

Izobražujemo in osveščamo o vlogi človekovih pravic ter o pomenu ohranjanja demokracije.

"Pod resnim pritiskom je pravica do svobodnega življenja"

Katerim temeljnim človekovim pravicam in svoboščinam smo se odpovedali v imenu epidemije in katerim se nam ne bi bilo treba odpovedati?