Na današnji dan

Podroben pregled dogodkov, rojstev in smrti na današnji dan.

20. maj

Tako rekoč stalne evropske poštne zveze s tekači, z jezdeci ali z vozovi so vse od 16. stoletja potekale tudi čez slovenske pokrajine, stoletje pozneje […]

19. maj

Nadvojvoda Karel II., deželni knez Notranje Avstrije, je na današnji dan leta 1580 od tržaških škofov odkupil posestvo Lipico s kobilarno. To je bilo takrat […]

18. maj

Pravnik  JURIJ  WOHINIZ,  tudi Wohinz, Bohinc ali Bohinjec, se je rodil okoli leta 1618 v Smokúču na Gorenjskem. Šolal se je na jezuitskem kolegiju v […]

17. maj

Z razvojem proizvodnje in trgovine se je tudi na Slovenskem pokazala potreba po strokovno izšolanem kadru. Ljubljanski trgovci so zato sklenili ustanoviti trgovsko šolo in […]

16. maj

Slikar, konservator in potopisec IVAN FRANKÈ sodi med začetnike slovenskega realizma. Šolal se je pri uglednih slikarjih Jožefu Kogovšku in Franzu Goldensteinu  ter na dunajski […]

15. maj

Na današnji dan leta 1864 se je v Celju rodil jezikoslovec VATROSLAV OBLÀK. Ker je organiziral petje cesarske himne v slovenščini, je bil izključen iz […]

14. maj

Na današnji dan leta 1869 so v Avstro-ogrski monarhiji sprejeli »zakon o osnovni šoli«; ta je postal pomemben mejnik v razvoju osnovnega šolstva na Slovenskem. […]

13. maj

IVAN  ŠAŠELJ  je bil leta 1883 v Ljubljani posvečen v duhovnika, pozneje pa je postal župni upravitelj na Otočcu in župnik v Adlešičih. Raziskoval je […]

12. maj

V začetku 19. stoletja je kajenje med meščanstvom spet postalo modno. Višji sloji so začeli opuščati staromodno njuhanje, nižji pa tobaka niso več žvečili, saj […]

11. maj

Pesnik, jezikoslovec, narodopisec in zgodovinar  URBAN  JARNIK  je leta 1832 izdal prvi slovenski etimološki – pomenoslovni – slovar, prvo slovensko mladinsko knjigo »Zber lepih ukov […]