Na današnji dan

Podroben pregled dogodkov, rojstev in smrti na današnji dan.

21. januar

Dr. Pavel Turner (1842-1924) svetovljan ter mecen študentov in umetnikov, od Keleie do Celja, dediščina diplomata in egiptologa, prvi doktor znanosti Univerze v Mariboru
RVG - dr. France Bučar

20. januar

Dr. France Bučar leta 1988 v evropskem parlamentu s svojo oceno razmer v nekdanji Jugoslaviji, o družbeni vlogi sociologije, protesti proti vojni in bedi, režiser Smoletove »Antigone« in Kozakove »Afere«
vipavskikriz-o-kraju

19. januar

Vipavski Križ s cesarskim ukazom postal mesto, prezgodaj ustavljeni pesnik, od iredentista do književnika in prevajalca, ustanavljala gledališče v Kopru
Orožniki

18. januar

Žandarmerija za varnost, mir in red, oče in sin – inovatorja v glasbi, eden naših prvih poklicnih gledaliških igralcev, v eni osebi - mornar, boksar, pleskar, pisatelj, esejist in pesnik
vasilij melik 1921

17. januar

Akad. prof. dr. Vasilij Melik (1921-2009) in njegovo delo, prior pleterskih kartuzijanov, situla iz Vač in njen pomen, prva strokovna knjiga o kmetijskem strojništvu

16. januar

Maribor dobil prvi časopis v slovenščini, ustvarjalna moč glasbenega samouka, študentka elektrotehnike vzdrževala ilegalno radijsko postajo, ustava po sovjetskem modelu
65540688

15. januar

Josip Vandot (1884-1944) »oče« Kekca, literarnega junaka, ki je vstopil v film, slovensko posvetno pesništvo in Pisanice, urednica revij za otroke, ženske in izseljence, brez dodatnega kisika na »strehi sveta«
Zlatan Vauda (2)

14. januar

Skladatelj Zlatan Vauda (1937- 2010) avtor prve YU otroške opere, svetopisemske zgodbe v prekmurskem knjižnem jeziku, celovški Slovenec – časopis, ki je izhajal dve leti, učitelj in mladinski pisatelj
Apače_Pomnik_o

13. januar

75 let od izgona Nemcev iz Apaške doline, ustanovitelj in urednik mesečnika “Slovenski sadjar”, prva slovenska koncertna pevka in pedagoginja, podpornica začetkov tekmovalnega smučanja na Gorenjskem,
12_Razlag

12. januar

Radoslav Razlag (1826 - 1880) prvi deželni glavar Kranjske slovenskega rodu, prvo slovensko delavsko društvo v Trstu, likovna ustvarjalka pod vrhovi Andov