sreda
14:30

Moje, tvoje, naše – človekove pravice

Ob 70. obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic smo še vedno priče kršitvam prav vseh 30 členov. V oddaji predstavljamo nekaj posamičnih členov deklaracije in tehtamo njen vpliv zdaj in v prihodnosti.

Ekonomske in socialne pravice

Svet se v uresničevanju teh pravic vrača v preteklost

Prepoved diskriminacije

Temeljno načelo zagotavljanja človekovih pravic

70 let Splošne deklaracije človekovih pravic

Temeljni kamen za mednarodno varstvo človekovih pravic