sreda
14:30

Moje, tvoje, naše – človekove pravice

Ob 70. obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic smo še vedno priče kršitvam prav vseh 30 členov. V oddaji predstavljamo nekaj posamičnih členov deklaracije in tehtamo njen vpliv zdaj in v prihodnosti.

Človekove pravice smo mi vsi

K uresničevanju človekovih pravic lahko pripomore vsak posameznik

Begunci

Pravico do pribežališča pred preganjanjem bi morale beguncem zagotavljati vse države

Prepoved mučenja

Večina držav se strinja s prepovedjo mučenja, toda po drugi strani jih večina občasno ali sistematično to počne

Prepoved suženjstva

Novodobno suženjstvo – skrito izkoriščanje na katerega ni imuna nobena država

Pravica do zasebnosti

Danes celo aktualnejša človekova pravica iz Splošne deklaracije kot pred 70 leti

Pravica do državljanstva

Države suvereno odločajo o tem, komu bodo podelile svoje državljanstvo in pod katerimi pogoji

Pravica do svobode govora je včasih smrtno nevarna varovalka

Pravica do svobode mnenja in izražanja ter do svobode mirnega zbiranja in združevanja pomeni varovalko pred zlorabo oblasti in moči. Ravno zaradi svojega vpliva je ta pravica pogosto napadena.

Ekonomske in socialne pravice

Svet se v uresničevanju teh pravic vrača v preteklost

Prepoved diskriminacije

Temeljno načelo zagotavljanja človekovih pravic

70 let Splošne deklaracije človekovih pravic

Temeljni kamen za mednarodno varstvo človekovih pravic