Kukamo v zgodovino radia

“Strme stopnice” so bile prva radijska igra

26. aprila leta 1949 premiera prve izvirne radijske igre na območju tedanje Jugoslavije

Franci Pavšer

Legendarni komentator in reporter v prvem radijskem prenosu iz letala

Ana Mlakar

Oblikovala in utrdila je zvočno podobo slovenske besede na radiu in televiziji

Ernest Petrin

Pionir neposrednih prenosov

Drago Ulaga

Na Radiu Ljubljana je začel sodelovati že leta 1933, leto pozneje je prvi prenašal smučarske skoke iz Planice.

Rafael Eržen

Eden prvih radioamaterjev v Sloveniji, ki je leta 1928 sodeloval pri postavitvi prve radijske postaje v Sloveniji.

Jože Javoršek

Vodja Radia Osvobodilna fronta

Tortica – Ježek

Večni skeči ustvarjalca iz šestdesetih let

Milan Osredkar

Fizik tudi eden od organizatorjev in napovedovalcev Radia Kričač

Rudi Omota

Snemalec skrivnega posnetka koncerta Akademskega pevskega zbora med okupacijo leta 1941