Urška Valjavec

Urška Valjavec

Prejemki upokojencev bodo višji

Pokojnine se bodo uskladile in zvišale za 2,7 odstotka

Ob nižji gospodarski rasti tudi umiritev zaposlovanja

Pregled trga dela in napovedi za leto 2019 z generalno direktorico Zavoda za zaposlovanje Mavricijo Batič

Višje plače za vse

Sindikati ob visoki gospodarski rasti terjajo višje plače in urejen plačni sistem

Minimalna plača

Kdaj je primeren čas za dvig minimalne plače in kakšen sploh naj bo plačni sistem

Mladi prekarci lahko pozabijo na pravice, ki jih imajo redno zaposleni

Po podatkih zastopnikov mladih brezposelnih se prvi iskalci zaposlitve v kar 77 odstotkih najprej zaposlijo v eni izmed prekarnih oblik dela

Ženske podjetnice: ključna je vztrajnost

V Ljubljani so se srečale podjetnice, ki so obiskovale program Podjetnost je ženskega spola

V domovih za starejše kronično primanjkuje prostora

Z največjim pomanjkanjem se sooča Ljubljana

Kako koristiti dopust

Zakon o delovnih razmerjih natančno določa pravice zaposlenih

Upokojencem 10 evrov višji letni dodatek

Vsi upokojenci so danes poleg julijske pokojnine prejeli tudi letni dodatek

Ko se delavec med bolniško odsotnostjo odpravi na morje

Po primeru Kovinoplastike Lož, kjer naj bi sindikalnega zaupnika spremljali z detektivom, smo se pozanimali, kakšne so pristojnosti detektiva