Stane Kocutar

Stane Kocutar - Novinar

Po duši novinarski dokumentarist, po diplomi zgodovinar zaljubljen v teme iz katerih je moč iztisniti čim boljšo radijsko reportažo, po značaju raztresen radovednež in zbiralec čim bolj odštekanih dogodkov »na današnji dan«. Ker pa je bilo takih dni v preteklosti odločno preveč praviloma izpira zgodovinsko zlato iz štajerske reke preteklosti. Včasih ostane na situ kaj bleščečega. In to je za radio.
RVG - dr. France Bučar

20. januar

Dr. France Bučar leta 1988 v evropskem parlamentu s svojo oceno razmer v nekdanji Jugoslaviji, o družbeni vlogi sociologije, protesti proti vojni in bedi, režiser Smoletove »Antigone« in Kozakove »Afere«
vipavskikriz-o-kraju

19. januar

Vipavski Križ s cesarskim ukazom postal mesto, prezgodaj ustavljeni pesnik, od iredentista do književnika in prevajalca, ustanavljala gledališče v Kopru
Orožniki

18. januar

Žandarmerija za varnost, mir in red, oče in sin – inovatorja v glasbi, eden naših prvih poklicnih gledaliških igralcev, v eni osebi - mornar, boksar, pleskar, pisatelj, esejist in pesnik
vasilij melik 1921

17. januar

Akad. prof. dr. Vasilij Melik (1921-2009) in njegovo delo, prior pleterskih kartuzijanov, situla iz Vač in njen pomen, prva strokovna knjiga o kmetijskem strojništvu
Slovenski _gospodar_1867

16. januar

Maribor dobil prvi časopis v slovenščini, ustvarjalna moč glasbenega samouka, študentka elektrotehnike vzdrževala ilegalno radijsko postajo, ustava po sovjetskem modelu
65540688

15. januar

Josip Vandot (1884-1944) »oče« Kekca, literarnega junaka, ki je vstopil v film, slovensko posvetno pesništvo in Pisanice, urednica revij za otroke, ženske in izseljence, brez dodatnega kisika na »strehi sveta«
Zlatan Vauda (2)

14. januar

Skladatelj Zlatan Vauda (1937- 2010) avtor prve YU otroške opere, svetopisemske zgodbe v prekmurskem knjižnem jeziku, celovški Slovenec – časopis, ki je izhajal dve leti, učitelj in mladinski pisatelj
Apače_Pomnik_o

13. januar

75 let od izgona Nemcev iz Apaške doline, ustanovitelj in urednik mesečnika “Slovenski sadjar”, prva slovenska koncertna pevka in pedagoginja, podpornica začetkov tekmovalnega smučanja na Gorenjskem,
12_Razlag

12. januar

Radoslav Razlag (1826 - 1880) prvi deželni glavar Kranjske slovenskega rodu, prvo slovensko delavsko društvo v Trstu, likovna ustvarjalka pod vrhovi Andov
Praga

11. januar

Ivan Žamvc – 150 let od rojstva knjižničarja univerzitetne knjižnice v Pragi, prvo slovensko strokovno medicinsko delo, pevka ljubljanskega opernega zbora, začetki jamskega turizma in varstva krasa
Ghega

10. januar

Karl Ghega ( 1802-1860) projektant prve železnice čez slovensko ozemlje, 200 let Ljubljanskega kongresa. neutrudno delo za slepe in slabovidne, slikarsko izhodišče v realistični tradiciji
Anton Hajdrih

9. januar

Anton Hajdrih ( 1842 -1878 in »buči morje adrijansko ….«, eden ustanoviteljev in mecenov prve slovenske javne knjižnice, mojster balad in romanc, Dražgoška bitka