Stane Kocutar

Stane Kocutar - Novinar

Po duši novinarski dokumentarist, po diplomi zgodovinar zaljubljen v teme iz katerih je moč iztisniti čim boljšo radijsko reportažo, po značaju raztresen radovednež in zbiralec čim bolj odštekanih dogodkov »na današnji dan«. Ker pa je bilo takih dni v preteklosti odločno preveč praviloma izpira zgodovinsko zlato iz štajerske reke preteklosti. Včasih ostane na situ kaj bleščečega. In to je za radio.
Slom11

26. november

Prešernov vrstnik je Mariboru namenil škofijski sedež, ustanovitelj Goriške tiskarne, pravnik in organizator slovenskega planinstva, veliko ime partizanskega zdravstva
letalisce-edvarda-rusjana-maribor-2

25. november

Pionirski čas letalstva na Slovenskem, voda v Gruberjev prekop, pomembno ime slovenske umetnostne zgodovine, biolog iz kongresne knjižnice v Washingtonu
24_Franc_Ksaver_Lukman_1935

24. november

Strokovnjak za starokrščansko slovstvo, begunka in pisateljica, na prelomu stoletja odgovorni urednik časopisa Slovenec, agrarna pokrajina in družbeni problemi primorskega podeželja
23_Maister

23. november

Dan Rudolfa Maistra, osrednja osebnost slovenskega preroda, “Modra ptica” je Slovencem predstavljala najboljša dela svetovnih pisateljev, strokovnjak na področju fiziologije in kardiovaskularne dinamike
1_Plošča_Sernc

Po sledeh zaupanja, domoljubja in srčnosti iz leta 1990

Tajna skladišča orožja in opreme slovenskih obrambnih sil
22_Hadzi

22. november

Zoogeografska karta Jugoslavije, davčni uslužbenec in njegova astronomska opazovalnica, prva redna profesorica za dramsko igro in umetniško besedo na Akademiji za igralsko umetnost, oče Lakotnika, Zvitorepca in Trdonje
21_Nasvojizemlji

21. november

400 tisoč ljudi si je ogledalo prvi slovenski zvočni, celovečerni igrani film, duhovnik in narodni buditelj v Beneški Sloveniji, teoretična misel o likovnih procesih, pripovednik in esejist ter njegova družbena kritičn
200_Miklošič

20. november

Prvo ime slovanske filologije 19. stoletja, začetnik sodobnega slovenskega gasilstva, raziskovalec koroškega ljudskega slovstva, šeg in navad, slovenščina postane učni jezik na vseh osnovnih in meščanskih šolah
199_Vadnal

19. november

Uvajanje matematičnih metod v ekonomijo, gospodarski list pomemben za kultiviranje slovenskega jezika, zborovodja mladinskega zbora »Trboveljski slavček«, , operna pevka iz družine likovnih ustvarjalcev
18_Selan

18. november

Kartograf izza kmečke mize, Prešernov prijatelj – mecen in zbiralec ljudskih pesmi, »Še vedno je nekje poletje temno, tiho poletje s tvojimi očmi«, predplebiscitne obljube skopnele v mesecu dni
17_Perlach

17. november

Rektor dunajske univerze iz Svečine, predsednik Narodnega sveta za Koroško, prvi rojak z olimpijskim odličjem, edina ilegalna radijska postaja v kateri izmed tedaj v celoti okupiranih držav Evrope
166_Napolen

16. november

Napoleonovi vojaki s Kranjskega, arhitekt, ki je reševal svetovno kulturno dediščino, od študentskega voditelja do diplomata, »Tak čudno je naše življenje«