Stane Kocutar

Stane Kocutar - Novinar

Po duši novinarski dokumentarist, po diplomi zgodovinar zaljubljen v teme iz katerih je moč iztisniti čim boljšo radijsko reportažo, po značaju raztresen radovednež in zbiralec čim bolj odštekanih dogodkov »na današnji dan«. Ker pa je bilo takih dni v preteklosti odločno preveč praviloma izpira zgodovinsko zlato iz štajerske reke preteklosti. Včasih ostane na situ kaj bleščečega. In to je za radio.
17_Situla

17. januar

140 let od najdbe Vaške situle * Prior pleterskih kartuzijanov * Prva strokovna knjiga o kmetijskem strojništvu * Znanstvenik širokih matematičnih obzorij
16_Gospodar

16. januar

Maribor dobil prvi časopis v slovenščini * Ustvarjalna moč glasbenega samouka * Študentka elektrotehnike vzdrževala ilegalno radijsko postajo Kričač * Ustava po sovjetskem modelu
15_Mednarodno

15.januar

Pred 30. leti je Evropska skupnost priznala neodvisnost Slovenije * Začetnik slovenskega posvetnega pesništva * Kekec: knjižni in filmski junak * Urednica revij za otroke, ženske in izseljence
14_Vauda

14. januar

Skladatelj Zlatan Vauda (1923-2010) in prva otroška opera pri nas * Svetopisemske zgodbe v prekmurskem knjižnem jeziku * Celovški Slovenec – časopis, ki je izhajal dve leti * Učitelj in mladinski pisatelj
13_Hrastnik

13. januar

Prva stavka v socialistični Jugoslaviji * Narodni buditelj in gospodarstvenik iz Savinjske doline * Podpornica začetkov smučanja na Gorenjskem * Nedeljiva celota knjižnega besedila in ilustracije
12_Razlag

12. januar

Radoslav Razlag (1826-1880) prvi deželni glavar Kranjske slovenskega rodu * Slovensko delavsko društvo v Trstu * Likovna ustvarjalka pod vrhovi Andov * V Črnomlju ustanovljena znanstveni inštitut in gledališče
Trta_10_1_22

11. januar

Vinska trta, ki je preživela štiri stoletja * Avtor prvega slovenskega strokovnega medicinskega dela * Knjižničar univerzitetne knjižnice v Pragi * Mnenje Badinterjev komisije in mednarodno priznanje Slovenije
10_Ghega1

10. januar

Carl Ghega (1802-1860) je k nam pripeljal prvi vlak * Brezobrestna posojila za obnovo vinogradov * Neutrudno delo za slepe in slabovidne * Več kot dva tisoč zapisov za glasbenonarodopisni inštitut
9_Medved

9. januar

Drago Medved (1947-2016) publicist in kulturni ustvarjalec * »Buči morje adrijansko …« * Mojster balad in romanc * Dražgoška bitka
8_Pohorski

8. januar

Zadnji boj Pohorskega bataljona * Prešernoslovec in »Prešernova čitanka« * Metalurgovo znanje za avtomobilsko industrijo * 1,4 milijarde ameriških dolarjev »izgine« iz Narodne banke Jugoslavije
Ksenija_Trs

Ksenija Trs

Ob koncu letošnje pomladi bo minilo trideset let odkar je knjižničarka Ksenija Trs prvič stopila na bibliobus
7_Preporod

7. januar

Preporodovci za neodvisno in svobodno državo * Zobozdravnik, skladatelj in pevovodja * Razglas o presojanju avtomobilov in preizkuševanju krmarjev * “Pohujšanje v dolini šentflorjanski” na odru v Clevelandu