Robert Škrjanc

Robert Škrjanc - Novinar

Pripravljenost slovenske vojske

Slaba opremljenost in predvsem pomanjkanje kadrov

Tedenski aktualni mozaik – komentiran pregled dogodkov

O čem teče beseda na konferenci o pedofilskih škandalih v Vatikanu?

V Postojni proti, kam naj torej gre “Poček”?

Občinski svet je soglasno sprejeli zahtevo o takojšnji ukinitvi Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna. A če imamo vojsko, kje naj se ta usposablja?

V pripravi nova strategija nacionalne varnosti

Okrepila se bo vloga Sove in s tem nadzor nad državljani

Uvaja se strokovni nadzor nad vsemi obveščevalnimi službami

Ključne novosti 21-stranskega predloga resolucije o strategiji nacionalne varnosti

Tatjana Bobnar

"Prva policistka", ženska, ki bo, kot menijo nekateri, policijo vodila trše kot moški

Razmere v zaporih

Različni koncepti prestajanja kazni

»V svojem mandatu sem si zadal tri ključne cilje«

Pogovor z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem

Zloraba otrok na spletu

Lani je policija obravnavala 180 kaznivih dejanj povezanih s spolno zlorabo otrok na spletu, leto prej 110

Radikalizirani posamezniki

Pri nas ni konsenza o preventivnih dejavnostih ali postopkih reintegracije radikaliziranih posameznikov

Poročilo Amnesty International

Pričevanja nakazujejo na nepravilnosti

Predvolilno soočenje

Soočajo se predstavniki neparlamentarnih strank