Petra Medved

Petra Medved

Družina Hejdi Koren Corel 1

Zgodba o pogumu, odrekanju in skrbi za otroka s posebnimi potrebami

Življenjska zgodba Hejdi Koren Corel in njene družine.
Alenka Čurin Janžekovič

Sam bog naj jo bere

Življenjska zgodba Alenke Čurin Janžekovič, ki že od rojstva živi z Morquijevim sindromom.
Stojan Rozman

Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

Projekt je namenjen slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gibalno oviranim in starejšim.
Osebna asisitenca - RAdio Slovenija

Kaj prinaša spremenjen zakon o osebni asistenci

V treh letih se je število uporabnikov osebne asistence podeseterilo
jezik gluhoslepih

Evropski dan gluhoslepih

Današnji dan je priložnost za ozaveščanje družbe o potrebah ljudi z gluhoslepoto in njihovih sposobnostih.
DRU20190353222601429

Z invalidskim vozičkom na motorni pogon tudi po kolesarski stezi

Invalidski vozički na motorni pogon so po Zakonu o pravilih cestnega prometa uvrščeni v kategorijo lahkih motornih vozil.
BOBO

Bela palica je eden najizrazitejših simbolov slepote

Podeželje je še vedno razmeroma slabo dostopno slepim in slabovidnim
Sanja Kos

Sanja Kos, predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje

Trudi se, da živi čim bolj enakovredno življenje, čeprav je v nekaterih pogledih drugačno zaradi slepote.
Nejc Goršin Fabjan in Iztok Suhadolnik

"Milijon razlogov" - svetovni dan cerebralne paralize

V svetu živi več kot 17 milijonov ljudi s cerebralno paralizo.
Iris_kuhanje kave

Kako urediti stanovanje v primeru invalidnosti?

Kakšna prilagojena oprema je potrebna, kako je s pripomočki in kakšne so tehnološke rešitve?
H - hiša

Hiša kranjske čebele v Višnji Gori

Muzej bo skrbel za ohranjanje, preučevanje in zbiranje slovenske kulturne dediščine s področja čebelarjenja ter za prenašanje znanja o kranjski čebeli.
Gorazd Orešnik

90. obletnica prvega društva gluhih v Sloveniji

Pogovor s predsednikom Društva gluhih in naglušnih Ljubljana Gorazdom Orešnikom.