Milan Trobič

Milan Trobič - novinar, komentator

Dr. Milan Trobič, diplomirani sociolog kulture, magister etnologije in kulturne antropologije, in doktor etnoloških znanosti, je novinar komentator v uredništvu dokumentarno-feljtonskih oddaj na Prvem programu Radia Slovenija ( od 2015). Od leta 1988 do 2015 je delal v uredništvu notranje političnih in gospodarskih dodaj Radia Slovenija. V tem času je novinarsko spremljal proces preoblikovanja družbene lastnine – privatizacijo, stanovanjsko reformo, v zadnjem času pa gospodarski razvoj – promet, transport, gradbeništvo. Poleg tega je spremljal proces proti četverici (JBTZ), oblikovanje prvih političnih strank, prve večstrankarske volitve, delo nekdanje Skupščine in nato Državnega zbora, pa tudi naravne ujme in drugo. Od leta 1984/85 do 1988 je delal kot redni novinarski sodelavec na Valu 202. Od leta 1988 pa je redno zaposlen na Radiu Slovenija. Je avtor številnih poljudnih in znanstvenih člankov, in avtor treh samostojnih monografij: Furmani – Skozi Postojnska vrata do morja in naprej ( 2003), Po Krpanovi sledeh (2005), Še vedno na prepihu (2016). Kot avtor in scenarist je pripravil tudi več dokumentarnih filmov in prispevkov: Polhanje na Notranjskem (1997/98), Aleluja, Andrej Žigon (2002), Trilogija – pozabljena dediščina, Hrušica, dokumentarni film (2009), Trilogija – pozabljena dediščina, Vrh treh kraljev, med Rupnikovo linijo in alpskim zidom, utrdbe in ostanki vojne, dokumentarni film (2009). Trilogija – pozabljena dediščina, Logaška planota, dokumentarni film (2009). Idrijska železnica, I. in II. del. dokumentarni film (2013/2014). Kot strokovni sodelavec je sodeloval pri dokumentarnem filmu Obrazi Planinskega polja (2007) RTV TV Slovenija. Od leta 2016 dela v okviru Dokumentarno feljtonske redakcije Radia Slovenija, kjer pripravlja oddaje: Razkošje v glavi, Nedeljska reportaža in Sledi časa. V prostem času nadaljuje etnološke terenske raziskave, in zbira arhivsko gradivo.
Krn Jernejev v Črčeh (2)

Seniki

Seniki so v sredogorju nad Sočo prisotni že stoletja
Predavanje Magolnik

Marija Imperl

Zagovornica vseživljenjskega učenja, "nepoboljšljiva" prostovoljka
Pot po Logarski 2021-TJ (6)

Pot po Logarski dolini

Pot po Logarski dolini je tematska, naravoslovno-etnografska pot
1026 bitka pri Sisku 14

Hasanov plašč

Kako je plašč premaganega osmanskega poveljnika postal mašno oblačilo
Kostanjevica na Krki

Dr. Urška Perenič

"Konjiček, ki ga lahko najbolj uresničujem, je branje," pravi dr. Urška Perenič
grad_dor_corononi_foto_D_pecar

Trije gradovi

Trije gradovi, tisoč zgodb
Druženje mejnih organov Italije in Jugoslavije z naključno planinko leta 1939 na Bogatinskem sedlu. Arhiv Michele Di BArtolomeo

Meja na razvodnici

Meja na razvodnici v nasprotju z večino planinskih vodnikov prinaša opise in dostope do vseh glavnih mejnikov rapalske meje, ki se nahajajo na ozemlju Slovenije
Miloš2

Miloš Toni

Od računalništva do fotografije, teka, kolesarjenja do projekta Stareslike
23 Rotorua. Nova Zelandija.

Luka Bogovčič

Luka težave, s katerimi se srečuje v življenju, razume kot izzive in ne kot prepreke, pred katerimi bi klonil
Slika5

Sopota pri Radečah

Rečica Sopota je redek primer sonaravne rabe tekočih voda
maxresdefault

Oklepi

Glavni namen oklepa je zaščititi uporabnika pred poškodbami v boju. Vendar pa je bil oklep tudi statusni simbol, zlasti v srednjem veku, ko je bila cena oklepov zelo visoka
20200807_061156

Smrekovec

Zgodba o starodavnem vulkanu