dr. Milan Trobič

dr. Milan Trobič - novinar, komentator

Dr. Milan Trobič, diplomirani sociolog kulture, magister etnologije in kulturne antropologije, in doktor etnoloških znanosti, je novinar komentator v uredništvu dokumentarno-feljtonskih oddaj na Prvem programu Radia Slovenija ( od 2015). Od leta 1988 do 2015 je delal v uredništvu notranje političnih in gospodarskih dodaj Radia Slovenija. V tem času je novinarsko spremljal proces preoblikovanja družbene lastnine – privatizacijo, stanovanjsko reformo, v zadnjem času pa gospodarski razvoj – promet, transport, gradbeništvo. Poleg tega je spremljal proces proti četverici (JBTZ), oblikovanje prvih političnih strank, prve večstrankarske volitve, delo nekdanje Skupščine in nato Državnega zbora, pa tudi naravne ujme in drugo. Od leta 1984/85 do 1988 je delal kot redni novinarski sodelavec na Valu 202. Od leta 1988 pa je redno zaposlen na Radiu Slovenija. Je avtor številnih poljudnih in znanstvenih člankov, in avtor treh samostojnih monografij: Furmani – Skozi Postojnska vrata do morja in naprej ( 2003), Po Krpanovi sledeh (2005), Še vedno na prepihu (2016). Kot avtor in scenarist je pripravil tudi več dokumentarnih filmov in prispevkov: Polhanje na Notranjskem (1997/98), Aleluja, Andrej Žigon (2002), Trilogija – pozabljena dediščina, Hrušica, dokumentarni film (2009), Trilogija – pozabljena dediščina, Vrh treh kraljev, med Rupnikovo linijo in alpskim zidom, utrdbe in ostanki vojne, dokumentarni film (2009). Trilogija – pozabljena dediščina, Logaška planota, dokumentarni film (2009). Idrijska železnica, I. in II. del. dokumentarni film (2013/2014). Kot strokovni sodelavce je sodeloval pri dokumentarnem filmu Obrazi Planinskega polja (2007) RTV TV Slovenija. Trenutno nadaljuje etnološke terenske raziskave, in zbira arhivsko gradivo.

Botanični vrt Sežana

Omenjeni vrt nekateri imenujejo tudi zbirka tujerodnih rastlinskih vrst, njegovo uradno ime pa je Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso.

Dr. Boštjan Laharnar

"Sistemi se menjajo, ljudje potujejo, vsi smo potomci nekih prišlekov..." pravi dr. Boštjan Laharnar.

Templjarji na Slovenskem

Templjarji burijo duhove, odkar so bili uničeni. Po bogatem izročilu naj bi bili navzoči tudi v naših krajih, otipljivih listinskih dokazov za to pa še ni.

Matjaž Šček

Matjaž Šček je eden izmed vrhunskih zborovodij, ki so v slovenski zborovski glasbi pustili svojevrsten pečat

Uboštevni redovi

Uboštveni redovi so pokazali, da je mogoče ideal uboštva zaživeti tudi znotraj srednjeveške Cerkve, čeprav je bila ta takrat na vrhuncu svoje politične moči in bogastva.

Jadralna šola Bloke

Bloke že od nekdaj slovijo kot zibelka slovenskega smučanja, malo manj pa je znano, da bi jih lahko poznali tudi kot zibelko slovenskega jadralnega letalstva. 

Ruski vojni ujetniki

Število ruskih vojnih ujetnikov na Slovenskem se je spreminjalo

Rožanec – Antični mitrej

Antični mitrej nad belokranjsko vasjo Rožanec spada med bolj mistične in privlačne spomenike na Slovenskem

Splavarstvo

Splavarstvo ali flosarstvo? Splavarstvo na Slovenskem sodi med transportno prometno dejavnost, ki je bila najbolj razvita v Zgornji Savinjski dolini, v dolini reke Drete in pa v Dravski dolini.

Viteška dvorana v Brežicah

Viteško dvorano v gradu Brežice krasijo edinstvene baročne freske z mitološko vsebino.

Radmirska zakladnica

O nekdanji slavi romarske cerkve sv. Frančiška Ksaverija pričajo izjemno dragocena bogoslužna oblačila in posode, ki so jih tej cerkvi podarili kraljevski dvori in plemiške družine.

Aleš Vene

"Aleš Vene, nosi v sebi globok občutek za material-les, ter prefinjen odnos do strukture in barve lesne površine," je zapisal Boštjan Rihtar