Jernejka Drolec

Jernejka Drolec - Novinarka

Jernejka Drolec je rosna otroška leta preživela v dveh idiličnih vasicah v Tuhinjski dolini, najprej pri starih starših v mlinu, nato na kmetiji drugih starih staršev. Osnovno šolo in splošno gimnazijo končala v Kamniku. V dijaških in študentskih letih se precej kulturno udejstvovala v okviru KD Pedenjmožic, nastopala v dramskih igrah, pesniških večerih, recitalih in spektaklih. Po objavi pesmi v skupinski zbirki Tempora mutantur 1 in 2 opustila pisanje poezije. Končala univerzitetni študij zootehnike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenih izpitih eno leto poučevala predmet živinoreja na Srednji agroživilski šoli v Ljubljani, nato pa priložnostno opravljala administrativna dela in se poskusila kot spikerka na Radiu Kranj. Na Radiu Slovenija začela v redakciji za poročila o stanju na cestah. Diplomirala leta 1993, s področja genetike in selekcije ovac, pri mentorju prof. dr. Francu Zagožnu in somentorju Dragu Kompanu. Na Radiu Slovenija redno zaposlena od 1993. V notranje politični in gospodarski redakciji pokrivam področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Prosti čas najraje preživljam v naravi, po možnosti nad 1500 metri nadmorske višine ali ob vodi. Dolgoletna učenka joge. Obiskovalka gora. Vrtičkarica. Zagovornica narave in njenih zakonitosti.

Nacionalna zaščita slovenske potice

Dve leti trajajoč proces zaščite najbolj spoštovane slovenske praznične jedi

Slovenska potica le s certifikatom

Po prekmurski gibanici, belokranjski pogači in idrijskih žlikrofih zaščitili tudi potico

Veter polomil gozd, a škoda ne bo dosegla tiste po žledolomu

Direktor Zavoda za gozdove Damjan Oražem ocenjuje škodo zadnjega vetroloma

Svetovni dan čebel

Razglasili naj bi ga v prihodnjih dneh

Črni zakol konj ostaja privlačen ilegalni posel

Zaradi naraščajočega povpraševanja po konjskem mesu je tudi vse več reje konj za meso. Pri tem se rejskim organizacijam podirajo pravila rejskih programov. Ohlapnost predpisov […]

Glifosat – politično vprašanje

Stroka zatrjuje, da je ob pravilni rabi varen

Za naše kmetovalce

V oddaji Za naše kmetovalce bomo slišali zakaj ptujski kmetje protestirajo ob prenosu državne zemlje, ki jo je imela v zakupu Perutnina Ptuj na drugo […]

Slovenska hrana

Domača pridelana hrana je bolj kakovostna in zaradi krajšega transporta manj onesnažuje okolje

Partnerstvo za inovacije v kmetijstvu

Nov pristop k spodbujanju inovativnih rešitev

Na obisku pri zadovoljnih kokoših

Prosta reja kokoši oz. ti. »voliere« – kompromis med dobrim počutjem živali in obvladljivostjo proizvodnje. Kooperacijska reja kokoši nesnic na kmetiji Stanka Zagožna iz Ljubnega donosnejša od govedoreje