Jernejka Drolec

Jernejka Drolec - Novinarka

Jernejka Drolec je rosna otroška leta preživela v dveh idiličnih vasicah v Tuhinjski dolini, najprej pri starih starših v mlinu, nato na kmetiji drugih starih staršev. Osnovno šolo in splošno gimnazijo končala v Kamniku. V dijaških in študentskih letih se precej kulturno udejstvovala v okviru KD Pedenjmožic, nastopala v dramskih igrah, pesniških večerih, recitalih in spektaklih. Po objavi pesmi v skupinski zbirki Tempora mutantur 1 in 2 opustila pisanje poezije. Končala univerzitetni študij zootehnike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenih izpitih eno leto poučevala predmet živinoreja na Srednji agroživilski šoli v Ljubljani, nato pa priložnostno opravljala administrativna dela in se poskusila kot spikerka na Radiu Kranj. Na Radiu Slovenija začela v redakciji za poročila o stanju na cestah. Diplomirala leta 1993, s področja genetike in selekcije ovac, pri mentorju prof. dr. Francu Zagožnu in somentorju Dragu Kompanu. Na Radiu Slovenija redno zaposlena od 1993. V notranje politični in gospodarski redakciji pokrivam področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Prosti čas najraje preživljam v naravi, po možnosti nad 1500 metri nadmorske višine ali ob vodi. Dolgoletna učenka joge. Obiskovalka gora. Vrtičkarica. Zagovornica narave in njenih zakonitosti.

Glifosat vendarle povzroča raka

Odmevi na sodbo ameriškega sodišča, ki je šolskemu vrtnarju dosodilo 289 milijonov dolarjev odškodnine, ker je zbolel za rakom. V Sloveniji prodamo od 75 do 90 ton glifosata na leto

Huda suša v Evropi bo dvignila cene hrane

Najprej nas bodo doletele občutne podražitve sadja in zelenjave

Slovenska zelenjava na trgu ni ustrezno ovrednotena

Uvozna cena tuje zelenjave, obdelane s snovmi, ki v Sloveniji niso dovoljene, postaja kriterij za določanje odkupne cene domače zelenjave

Vročinski stres najslabši za plodovke

Medtem ko se kmetijstvo v Zahodni in Severni Evropi spopada z veliko škodo, visoke temperature pri nas, kot kaže, ne bodo pustile hudih posledic

Na kmetiji Ostanek se vse vrti okoli pridelave in predelave zelenjave

»Kmetijstvo sta trdo delo in močna volja, ko pa ti uspe, sta ponos in zadovoljstvo toliko večja,« pravi mlada prevzemnica kmetije Damjana Ostanek Heric

Slovenija se ne strinja s predlaganim 15 % znižanjem sredstev za razvoj podeželja

Za razvojni preboj kmetijstva v Sloveniji v prihodnjem programskem obdobju mora strateški načrt z akcijskimi ukrepi temeljiti bolj na znanju in manj na politiki

ECOBREED – raziskave in žlahtnenje ekološkega semena

V projektu ECOBREED se bodo ukvarjali s štirimi strateško pomembnimi rastlinami zaradi njihovega potenciala

Tujerodne invazivne vrste

Zakaj se jim je treba postaviti po robu in katere pri nas predstavljajo največje težave

Avtohtone briške češnje vabijo v Brda

Češnje v Goriških Brdih so letos dobro obrodile, Brici pa še vedno bijejo boj z zeleno prekupčevalsko mafijo

Je ‘Slovensko’ res slovensko?

Akcija, ki je potekala konec marca v Hoferju, je pokazala, da je zavajanja z oznakami več, kot smo si sploh lahko mislili