Jernejka Drolec

Jernejka Drolec - Novinarka

Jernejka Drolec je rosna otroška leta preživela v dveh idiličnih vasicah v Tuhinjski dolini, najprej pri starih starših v mlinu, nato na kmetiji drugih starih staršev. Osnovno šolo in splošno gimnazijo končala v Kamniku. V dijaških in študentskih letih se precej kulturno udejstvovala v okviru KD Pedenjmožic, nastopala v dramskih igrah, pesniških večerih, recitalih in spektaklih. Po objavi pesmi v skupinski zbirki Tempora mutantur 1 in 2 opustila pisanje poezije. Končala univerzitetni študij zootehnike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenih izpitih eno leto poučevala predmet živinoreja na Srednji agroživilski šoli v Ljubljani, nato pa priložnostno opravljala administrativna dela in se poskusila kot spikerka na Radiu Kranj. Na Radiu Slovenija začela v redakciji za poročila o stanju na cestah. Diplomirala leta 1993, s področja genetike in selekcije ovac, pri mentorju prof. dr. Francu Zagožnu in somentorju Dragu Kompanu. Na Radiu Slovenija redno zaposlena od 1993. V notranje politični in gospodarski redakciji pokrivam področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Prosti čas najraje preživljam v naravi, po možnosti nad 1500 metri nadmorske višine ali ob vodi. Dolgoletna učenka joge. Obiskovalka gora. Vrtičkarica. Zagovornica narave in njenih zakonitosti.
cows-203460_1920

Seneno mleko in meso – nova poslovna priložnost?

Kako se pridelava senenega mleka razlikuje od konvencionalne in zakaj je seneno mleko vse bolj iskano
Krava, seno

Seneno mleko in meso

Za proizvodnjo senenega mesa in mleka je trenutno certificiranih 22 kmetij
jabolka

Jabolk bo letos manj kot lani, težave tudi s kakovostjo

Med sadnimi vrstami se je v zadnjih dveh desetletjih močno razširilo gojenje lupinarjev
raspberry-picking-robot[1]

Kmetijsko živilski sejem Agra

Dela v kmetijstvu prevzemajo roboti, kakšna je digitalizacija v kmetijstvu pri nas
HMELJ

Slovenske sorte hmelja so zelo iskane na svetovnih trgih

Pridelek hmelja bo okrnjen zaradi številnih neuri, toče, viharjev in temperaturnih nihanj
ovce – pixabay

Napadi zveri

Kaj bo prineslo izboljšanje razmer? Odgovore iščemo z ministrom za okolje, ministrico za kmetijstvo in predstavnikom sindikata kmetov.
wolf-635063_1280

Smo prišli do meje sobivanja z zvermi?

Komentar Jernejke Drolec ob pritiskih kmetov na državne organe z očitki o neučinkovitem upravljanju zveri
wolf-1992716_1920

Volkovi uplenijo tisto, kar jim predstavlja najlažji plen

Tam, kjer uporabljajo zaščitne ograje, je škoda na čredah za 80 odstotkov manjša
podlubniki_bobo

Prenamnožitev podlubnikov v letošnjem letu prerašča v naravno nesrečo

V primerjavi z lanskim letom se letos hitreje kot osmerozobi lubadar širi šesterozobi smrekov lubadar, ki se naseljuje predvsem v drobni material in sečne ostanke
veterina

Alternativne metode zdravljenja tudi v veterini

V Sloveniji imamo šele prvo generacijo 15 veterinarjev, ki so končali podiplomski študij homeopatije
POPOLNOMA UNIČENA KORUZA

Hude posledice neurij s točo na poljščinah

Velika pogostost neviht s točo terja boljšo zaščito in varovanje kmetijske rastlinske proizvodnje
Uničena koruza

Kako zavarovati pridelke pred uničujočimi ujmami

Kmetje opozarjajo, da so zavarovalne premije previsoke