Jernejka Drolec

Jernejka Drolec - Novinarka

Jernejka Drolec je rosna otroška leta preživela v dveh idiličnih vasicah v Tuhinjski dolini, najprej pri starih starših v mlinu, nato na kmetiji drugih starih staršev. Osnovno šolo in splošno gimnazijo končala v Kamniku. V dijaških in študentskih letih se precej kulturno udejstvovala v okviru KD Pedenjmožic, nastopala v dramskih igrah, pesniških večerih, recitalih in spektaklih. Po objavi pesmi v skupinski zbirki Tempora mutantur 1 in 2 opustila pisanje poezije. Končala univerzitetni študij zootehnike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenih izpitih eno leto poučevala predmet živinoreja na Srednji agroživilski šoli v Ljubljani, nato pa priložnostno opravljala administrativna dela in se poskusila kot spikerka na Radiu Kranj. Na Radiu Slovenija začela v redakciji za poročila o stanju na cestah. Diplomirala leta 1993, s področja genetike in selekcije ovac, pri mentorju prof. dr. Francu Zagožnu in somentorju Dragu Kompanu. Na Radiu Slovenija redno zaposlena od 1993. V notranje politični in gospodarski redakciji pokrivam področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Prosti čas najraje preživljam v naravi, po možnosti nad 1500 metri nadmorske višine ali ob vodi. Dolgoletna učenka joge. Obiskovalka gora. Vrtičkarica. Zagovornica narave in njenih zakonitosti.

Tujerodne invazivne vrste

Zakaj se jim je treba postaviti po robu in katere pri nas predstavljajo največje težave

Avtohtone briške češnje vabijo v Brda

Češnje v Goriških Brdih so letos dobro obrodile, Brici pa še vedno bijejo boj z zeleno prekupčevalsko mafijo

Je ‘Slovensko’ res slovensko?

Akcija, ki je potekala konec marca v Hoferju, je pokazala, da je zavajanja z oznakami več, kot smo si sploh lahko mislili

Dvojno kakovost izdelkov je težko dokazati

Ključna sta ozaveščanje in javno objavljanje goljufov

Letos prvič, na pobudo Slovenije: 20. maj – svetovni dan čebel

Od čebel in opraševalcev je odvisna tretjina pridelane hrane

Usodna nevarnost hormonskih motilcev

Povzročali naj bi celo neplodnost in razvojno - nevrološke poškodbe in nekatere bolezni

Socialno varstvo kot dopolnilna dejavnost na kmetiji

Celodnevno bivanje z nastanitvijo ali dnevno varstvo, kot zanimiva možnost tako za kmetije kot za uporabnike

Plastika v morju

Ne gre le za problem Sredozemlja, ampak morij nasploh. Najbolj zaskrbljujoči so plastični odpadki, namenjeni za enkratno uporabo.

Podoba družinske kmetije ni ena, podob je več

Ohlapna pravno formalno opredelitev družinskih kmetij, prinaša težave, med drugim na delovno pravnem področju

Slovenski državni gozdovi

Naši lesnopredelovalni obrati težko pridejo do slovenskega lesa, ki za višje odkupne cene običajno konča v Avstriji