Jernejka Drolec

Jernejka Drolec - Novinarka

Jernejka Drolec je rosna otroška leta preživela v dveh idiličnih vasicah v Tuhinjski dolini, najprej pri starih starših v mlinu, nato na kmetiji drugih starih staršev. Osnovno šolo in splošno gimnazijo končala v Kamniku. V dijaških in študentskih letih se precej kulturno udejstvovala v okviru KD Pedenjmožic, nastopala v dramskih igrah, pesniških večerih, recitalih in spektaklih. Po objavi pesmi v skupinski zbirki Tempora mutantur 1 in 2 opustila pisanje poezije. Končala univerzitetni študij zootehnike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenih izpitih eno leto poučevala predmet živinoreja na Srednji agroživilski šoli v Ljubljani, nato pa priložnostno opravljala administrativna dela in se poskusila kot spikerka na Radiu Kranj. Na Radiu Slovenija začela v redakciji za poročila o stanju na cestah. Diplomirala leta 1993, s področja genetike in selekcije ovac, pri mentorju prof. dr. Francu Zagožnu in somentorju Dragu Kompanu. Na Radiu Slovenija redno zaposlena od 1993. V notranje politični in gospodarski redakciji pokrivam področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Prosti čas najraje preživljam v naravi, po možnosti nad 1500 metri nadmorske višine ali ob vodi. Dolgoletna učenka joge. Obiskovalka gora. Vrtičkarica. Zagovornica narave in njenih zakonitosti.
Hrana

Priložnost, da zgradimo učinkovitejši sistem oskrbe s hrano

Ker mora zagotavljanje hrane potekati nemoteno tudi v razmerah, ko nas ogroža koronavirus, mora vlada temu kompleksnemu področju nameniti posebno pozornost. Pogovor z Alešem Kuharjem.
2020-03-13 pasta food – foto EU

Koronavirus in preskrba s hrano

Prva neposredno prizadeta agroživilska dejavnost je mlekarstvo
delo v gozdu. bobo

Slaba poraba sredstev za gozdarstvo

Razpisi na področju gozdarstva niso prinesli pričakovanega učinka
pragozd-krokar-bukov-gozd

Poraba sredstev za razvoj gozdarstva katastrofalno nizka zaradi neprilagojenih razpisov

Kmetijsko ministrstvo bo v prihodnjih gozdarskih razpisih omililo vstopne pogoje in prisluhnilo pobudam lastnikov gozdov
Mednarodno leto rastlin

Tudi rastline ogrožajo nove virusne bolezni

Ob mednarodnem letu zdravja rastlin – za preprečevanje širjenja novih uničujočih virusnih bolezni rastlin je najpomembnejše hitro odkrivanje
RIBIČ

Ribolov in ribištvo celinskih voda

Ribiči so v pričakovanju začetka sezone ribolova na postrvi, njihova naloga pa je tudi zaščita rib in njihovih habitatov
prehranski izdelki

Povezovanje proizvajalec prehranskih izdelkov za skupno dobro

Povezovanje proizvajalcev v enovito zgodbo na trgu prinaša dodano vrednost in pritegne kupce
2019-10-29  pokrajine – foto RTV SLO Ergyn Zjeci

Kmete skrbi množično vrednotenje nepremičnin

Pred novim vrednotenjem nepremičnin kmetje opozarjajo na zemljišča v kmetijski rabi, ki so v OPN opredeljana kot stavbna
2020-01-27  kmetijstvo 6 – foto EU

Kmetijstvo po novem

Bo hrana rasla le še v tovarnah? O usmeritvah slovenskega kmetijstva v luči mlačne evropske kmetijske reforme
Črno bela pasma v hlevu Srdjan Zivulovic Bobo

Črno bela pasma krav na dva tisoč slovenskih kmetijah

Črno bela pasma govedi je tudi v Sloveniji postala vodilna pasma v proizvodnji mleka
korejska-hrana

Živilska industrija aktiven deležnik v izvajanju prehranske politike

Slovenski potrošnik ima iz leta v leto na voljo več izdelkov izboljšane sestave, torej z manj sladkorja, manj soli, več polnozrnatih sestavin.
download_Etnologija- Ethnology_ETN000733

Koline nekoč in danes

Domače koline predstavljajo ponudbo tradicionalne, sezonske in lokalno pridelane hrane z znanim poreklom