Jernejka Drolec

Jernejka Drolec - Novinarka

Jernejka Drolec je rosna otroška leta preživela v dveh idiličnih vasicah v Tuhinjski dolini, najprej pri starih starših v mlinu, nato na kmetiji drugih starih staršev. Osnovno šolo in splošno gimnazijo končala v Kamniku. V dijaških in študentskih letih se precej kulturno udejstvovala v okviru KD Pedenjmožic, nastopala v dramskih igrah, pesniških večerih, recitalih in spektaklih. Po objavi pesmi v skupinski zbirki Tempora mutantur 1 in 2 opustila pisanje poezije. Končala univerzitetni študij zootehnike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenih izpitih eno leto poučevala predmet živinoreja na Srednji agroživilski šoli v Ljubljani, nato pa priložnostno opravljala administrativna dela in se poskusila kot spikerka na Radiu Kranj. Na Radiu Slovenija začela v redakciji za poročila o stanju na cestah. Diplomirala leta 1993, s področja genetike in selekcije ovac, pri mentorju prof. dr. Francu Zagožnu in somentorju Dragu Kompanu. Na Radiu Slovenija redno zaposlena od 1993. V notranje politični in gospodarski redakciji pokrivam področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Prosti čas najraje preživljam v naravi, po možnosti nad 1500 metri nadmorske višine ali ob vodi. Dolgoletna učenka joge. Obiskovalka gora. Vrtičkarica. Zagovornica narave in njenih zakonitosti.

Kakšno bo kmetijstvo v Sloveniji po letu 2021?

Resolucija: naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021 postavlja nov ambiciozen koncept bodočega razvoja

Mladi kmetje so v osnutku spremenjene kmetijsko zemljiške zakonodaje obravnavani prioritetno

Del državnih kmetijska zemljišč, ki jih obdelujejo kmetijska podjetja bo po izteku zakupnih pogodb dostopen mladim kmetom

Borzne cene prašičjega mesa letijo v nebo zaradi pomanjkanja na kitajskem trgu

Ekstremni dvigi odkupnih cen zatresli trg s prašičjim mesom, posledice bodo čutili tudi potrošniki

Skupni evropski prehranski trg

Dobili smo pestro ponudbo hrane, toda pogosto je široka ponudba tudi cenena in drugorazredne kakovosti, odločilna je potrošnikova izbira in ozaveščenost

V soboto bomo spet pogozdovali

V sobotni akciji pogozdovanja »Pomladimo gozdove 2019« organizatorji pričakujejo še večjo udeležbo kot lani

Razvoj kmetijstva mora temeljiti na znanju, podjetništvu, sodelovanju  in verigah dodane vrednosti

Iberijski prašič kot primer ohranjanja lokalne pasme z večjim izkoriščanjem in ustvarjanjem verige dodane vrednosti

Kakšno hrano jemo?

Kako dobro poznamo oznake in kaj sploh povedo o kakovosti

Meso – komu zaupati?

Na naših policah se znajde manj kakovostno meso, ker je odločilni dejavnik pri naši izbir - cena

Slovenski kmetje zadružniki ogorčeni zaradi vedno večjega uvoza govedine

Zadružniki pozivajo k spremembi zakonodaje na področju javnega naročanja hrane

Vsaj tretjina, morda celo polovica športnih konj konča v zakolih

Črnega zakola konj ni malo, cena kasaškega konja je tako nizka, da se včasih lastnikom bolj splača konja prodati za meso, kot živega

Afera s poljsko govedino

Škandal ima Poljska, ne Slovenija. Vendar se uvoz poljskega mesa povečuje, na krožnikih ga dobijo v šolah, vrtcih, bolnišnicah in gostinskih obratih

Sobivanje z medvedi

Odstranitev 200 medvedov iz narave je zadržana