Jernejka Drolec

Jernejka Drolec - Novinarka

Jernejka Drolec je rosna otroška leta preživela v dveh idiličnih vasicah v Tuhinjski dolini, najprej pri starih starših v mlinu, nato na kmetiji drugih starih staršev. Osnovno šolo in splošno gimnazijo končala v Kamniku. V dijaških in študentskih letih se precej kulturno udejstvovala v okviru KD Pedenjmožic, nastopala v dramskih igrah, pesniških večerih, recitalih in spektaklih. Po objavi pesmi v skupinski zbirki Tempora mutantur 1 in 2 opustila pisanje poezije. Končala univerzitetni študij zootehnike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenih izpitih eno leto poučevala predmet živinoreja na Srednji agroživilski šoli v Ljubljani, nato pa priložnostno opravljala administrativna dela in se poskusila kot spikerka na Radiu Kranj. Na Radiu Slovenija začela v redakciji za poročila o stanju na cestah. Diplomirala leta 1993, s področja genetike in selekcije ovac, pri mentorju prof. dr. Francu Zagožnu in somentorju Dragu Kompanu. Na Radiu Slovenija redno zaposlena od 1993. V notranje politični in gospodarski redakciji pokrivam področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Prosti čas najraje preživljam v naravi, po možnosti nad 1500 metri nadmorske višine ali ob vodi. Dolgoletna učenka joge. Obiskovalka gora. Vrtičkarica. Zagovornica narave in njenih zakonitosti.
prehranski izdelki

Povezovanje proizvajalec prehranskih izdelkov za skupno dobro

Povezovanje proizvajalcev v enovito zgodbo na trgu prinaša dodano vrednost in pritegne kupce
2019-10-29  pokrajine – foto RTV SLO Ergyn Zjeci

Kmete skrbi množično vrednotenje nepremičnin

Pred novim vrednotenjem nepremičnin kmetje opozarjajo na zemljišča v kmetijski rabi, ki so v OPN opredeljana kot stavbna
2020-01-27  kmetijstvo 6 – foto EU

Kmetijstvo po novem

Bo hrana rasla le še v tovarnah? O usmeritvah slovenskega kmetijstva v luči mlačne evropske kmetijske reforme
Črno bela pasma v hlevu Srdjan Zivulovic Bobo

Črno bela pasma krav na dva tisoč slovenskih kmetijah

Črno bela pasma govedi je tudi v Sloveniji postala vodilna pasma v proizvodnji mleka
korejska-hrana

Živilska industrija aktiven deležnik v izvajanju prehranske politike

Slovenski potrošnik ima iz leta v leto na voljo več izdelkov izboljšane sestave, torej z manj sladkorja, manj soli, več polnozrnatih sestavin.
download_Etnologija- Ethnology_ETN000733

Koline nekoč in danes

Domače koline predstavljajo ponudbo tradicionalne, sezonske in lokalno pridelane hrane z znanim poreklom
2019-11-27  izdelki s CBD  – foto  RTV SLO

So CBD izdelki prepovedani ali ne

Zmeda na trgu pridelave in prodaje izdelkov iz CBD
Škropljenje polja

Kmetje: Onesnaževalci in varuhi pitne vode

Kmetje niso samo onesnaževalci pitne vode na vodovarstvenih območjih. Zaradi omejitev z nitratno direktivo so tudi njeni varuhi
lepotec oven

Navdihujoče dobre prakse med rejci drobnice

Društvo rejcev drobnice zgornjega Posočja in ekološka kozjerejska kmetija Planko & Kleh iz Kozjanskega
Eko semenarstvo foto Bobo

Potreba po ekoloških semenih se veča, na tržišču pa jih ni

Ekološki svetovalci javne službe kmetijskega svetovanja so se izobrazili tudi o biološko dinamični  metodi kmetovanja
Senzorika medu

“Od doma nikoli brez zajtrka”

Marjanca Jemec Božič, velika dama slovenske ilustracije, upa, da so liki iz otroških zgodb, ki jim je vdahnila življenje, otrokom vcepili etičen odnos do hrane
hrana v menzi (2)

Kakšna bo hrana prihodnosti

Živilska industrija v sodelovanju z znanostjo snuje vedno bolj kompleksna živila. Ni več dovolj, da so živila funkcionalna.