Erna Strniša - Novinarka

Predor Karavanke in ostali veliki infrastrukturni projekti v Sloveniji

Gradbeništvo je ponovno v dobri kondiciji, pa se vendarle zatika pri vseh večjih projektih

Slovenija bi se lahko do konca stoletja segrela za šest stopinj

Vse več bo ekstremnih vremenskih pojavov

Nevarni odpadki: Snovi, ki so neškodljive, dokler jih ne zavržemo

Mednje sodijo odpadni telefoni in baterije, kemične snovi, pa tudi odpadna maščoba

Koliko sveč boste pa vi prižgali?

Slovenci smo pri vrhu porabe sveč

Globalno segrevanje in podnebne spremembe

Kako preoblikovati družbo in gospodarstvo po trajnostnih načelih, prijaznih za planet?

Ravnanje z odpadki

Še vedno rastejo kupi odpadne embalaže

Iz odpadkov v kontejnerju bi si lahko sestavili celo malico

Prehranski odpadki sodijo v rjave in ne v črne zabojnike

Na dvoriščih komunalnih podjetij se kopiči odpadna embalaža

Direktor ljubljanske Snage: Kupi odpadkov predstavljajo požarno nevarnost

Električna vozila bo treba približati ljudem

Po letu 2025 bo omejena prva registracija okoljsko spornih vozil

Ujme

Za letošnji junij so značilne številne nevihte s točo, ki so povzročile veliko škodo