Na današnji dan

14. maj

Ivan Belle - prvi predsednik Sadjarskega društva za Slovenijo * Ivan Cankar gre na volitve * Začetnik raziskovanja starejše zgodovine Prekmurja * Vodja zdravstvene službe za športnike

14_Belle
Ivan Belle - strokovna knjiga o sadjarstvu iz leta 1923
foto: wikipedia.org

Vinarski in sadjarski strokovnjak Ivan Belle je kot agronom – strokovnjak za vinogradništvo med drugim služboval tudi v Bolgariji. Tam je bil uradni avstrijski izvedenec za obnovo vinogradov. S svojimi deli je pospeševal sadjarstvo in vinogradništvo, prispeval k obnovi vinogradov in vplival na organizacijo vinske trgovine. Deloval je kot potujoči strokovni učitelj, kletarski nadzornik v Mariboru, nato ravnatelj kmetijske šole v Šentjurju pri Celju. Usmerjal je prvo obnovo vinogradov na Slovenskem po opustošenju zaradi trtne uši, si prizadeval za razvoj sadjarstva, za trženje in izvoz ter racionalno porabo sadja in vina. Poleg knjig je pisal članke o različnih temah s področja kmetijstva za časopisje in strokovna glasila. Njegova knjiga Sadjarstvo iz leta 1923 je bila do druge svetovne vojne temeljni učbenik kmečkega tržnega sadjarstva. Bil je tudi eden izmed ustanoviteljev Sadjarskega društva za Slovenijo in je postal njegov prvi predsednik. Ivan Belle se je rodil pred 155 leti (1867) v Kostanjevici na Krki.

14. maja 1907 so bile tudi v tedanjih slovenskih deželah Avstro-ogrske volitve v dunajski državni zbor. Potekale so prvič po uvedbi splošne volilne pravice, ki pa je veljala samo za moške. Na širšem slovenskem ozemlju je socialdemokracija dobila 10 odstotkov glasov, na ožjem pa 9. V Trstu, Mariboru, Beljaku in Celovcu so bili izvoljeni socialdemokratski kandidati, na Kranjskem pa nikjer. Volitve so razkrile tudi manipulacije z oblikovanjem volilnih okrajev v korist konservativnih, predvsem pa v prid Nemcem in v škodo manjših narodov. Na listi Jugoslovanske socialdemokratske stranke se je v volilni boj podal tudi pisatelj Ivan Cankar. Ni bil uspešen, saj ga je porazil protikandidat iz Slovenske ljudske stranke, ki je v volilnem okraju Zagorje ob Savi zbral 4.571 glasov, Ivan Cankar pa le 1.302 glasova.

Duhovnik in zgodovinar Ivan Zelko je po študiju bogoslovja v Mariboru služboval v Prekmurju, po letu 1946 pa v rojstnem kraju. Njegovo ljubiteljsko navdušenje nad zgodovino je prerastlo v znanstveno preučevanje, eden izmed dosežkov tega pa je njegova leta 1974 na teološki fakulteti v Ljubljani ubranjena doktorska disertacija z naslovom “Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381”. Ta je pozneje postala temelj raziskovanja starejše prekmurske zgodovine. Ivan Zelko je tudi avtor historične topografije “Prekmurje do leta 1500”, s katero je omogočil nadaljnje raziskave slovenske kolonizacije v poznem srednjem veku. Duhovnik in zgodovinar Ivan Zelko, ki je ob koncu šestdesetih in na začetku sedemdesetih let preteklega stoletja predaval cerkveno zgodovino na mariborskem oddelku teološke fakultete, se je rodil pred 110 leti ( 1912) v Črénšovcih v Prekmurju.

Specialist za kirurgijo in športni zdravnik Alojzij Šef je leta 1939 diplomiral na medicinski fakulteti v Zagrebu. Že pred drugo svetovno vojno se je posvetil športni medicini, preventivni gimnastiki in športni travmatologiji ter vodil zdravstveno službo za športnike. Po vojni je bil profesor na Zavodu za fizkulturo in Višji šoli za telesno kulturo, leta 1961 pa je postal izredni profesor na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani. Športni zdravnik Alojzij Šef se je rodil pred 110 leti (1912) v Celovcu.