KiKs

S "čem" si začel svojo predstavitev?

Razlikovanje med čim, čem in čimer, čemer

whiteboard-849810_1920
foto: StartupStockPhotos

Knjižna norma dopušča samo obliki s čim in s čimer. Prva oblika je šesti sklon zaimka kaj, druga šesti sklon zaimka kar. Prof. dr. Andreja Žele s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU:

"Osnovna oblika čim je kaj. Osnovna, izhodiščna oblika za vse preostale sklone. S čim predstavlja orodnik, po navadi je to predložni, in pa mestnik, tudi predložni. Na drugi strani pa imamo različico za človeško, to je kdo, in tukaj imamo potem vzporednico temu čim: s kom."

Pri razmišljanju, kaj je prav, nam lahko pomagajo predlogi.

"Predlog s napoveduje orodnik, predlog pri napoveduje mestnik. Torej predlog s za orodnik: s čim. In predlog pri za mestnik: pri čem."

Prehod črke e v i je pogosto hiperkorektura, še doda prof. dr. Andreja Žele.