Studio ob 17.00

Razvoj ali ogrožanje visokošolskega prostora?

Različni pogledi na ureditev financiranja, podeljevanje koncesij in ustanavljanje novih javnih univerz

2022-01-06  s17 visoko šolstvo - foto radio slovenija
foto: Radio Slovenija

Na področju visokega šolstva se nam, kot zdaj kaže, obetajo precejšnje spremembe. Vlada je že marca lani pripravila izhodišča za nov način financiranja visokošolske študijske dejavnosti, s katerimi naj bi se zavodi odzivali na potrebe družbe. Sprejela je tudi namero o ustanovitvi nove, četrte javne univerze s sedežem v Novem mestu. Aktualni razpis za podelitev koncesij pa po mnenju dela opozicije in strokovne javnosti daje prednost zasebnim zavodom, ki so blizu največji vladni stranki. Vodstva javnih univerz v spremembah vidijo grožnjo za razvoj visokošolskega prostora in opozarjajo na odsotnost široke javne razprave z vsemi ključnimi deležniki. O vsem tem voditelj Jure Čepin s sogovorniki.

Gostje:
– prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani,
– prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru,
– prof. dr. Borut Rončević, dekan Fakultete za medije, ustanovitelj in predsednik upravnega odbora Fakultete za informacijske študije v Novem mestu,
- doc. dr. Barbara Toplak Perovič, glavni tajnik Alma Mater Europaea – ECM,
- dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.