Na današnji dan

7. januar

Preporodovci za neodvisno in svobodno državo * Zobozdravnik, skladatelj in pevovodja * Razglas o presojanju avtomobilov in preizkuševanju krmarjev * “Pohujšanje v dolini šentflorjanski” na odru v Clevelandu

7_Preporod
Kniga "Preporodovci 1914-1918" iz leta 1930
foto: wikipedia.org

Zdravnik Anton Schwab je po osnovni šoli v Preboldu, gimnaziji v Celju ter študiju medicine v Gradcu služboval na Vranskem in v Celju. Tam je kot mestni fizik organiziral zdravstveno službo, iznašel več pomembnih zobozdravstvenih priprav, pisal članke o medicini ter imel na Štajerskem in v Ljubljani več kot petsto predavanj o higieni, negi zob in posledicah alkoholizma. V Celju je ustanovil šahovski klub in pisal članke o šahu. Najbolj pa se je uveljavil kot skladatelj in pevovodja. Vse njegove pesmi temeljijo na ljudskih; polovica je izvirnih, polovica pa prirejenih. Med drugimi je uglasbil tudi štajersko ljudsko: Škrjanček poje, žvrgoli. Odlomek bomo slišali v izvedbi Komornega zbora RTV Slovenija, dirigent je bil Mirko Cuderman. *Posnetek Čeprav je bil glasbeni samouk, se njegove zborovske skladbe in samospevi odlikujejo po lirski izraznosti in bogati zvočnosti, številne – na primer “Je pa davi slanca pala” – pa so tudi ponarodele. Zdravnik in skladatelj Anton Schwab se je rodil leta 1868 v Šent Pavlu v Savinjski dolini, današnjem Preboldu.

V tedanji avstrijski deželi Kranjski je leta 1906, torej slabih osem let po tistem, ko je baron Codelli pripeljal v Ljubljano prvi avtomobil, začel veljati Razglas o presojanju avtomobilov in preizkuševanju krmarjev in o znakih motornih vozil. Za Kranjsko je bila določena črka J, njenim avtomobilom pa je deželna vlada namenila 999 evidenčnih številk. Tri leta pozneje je bilo na slovenskem ozemlju devetnajst avtomobilov, njihovi lastniki pa so se povezali tudi v Kranjski avtomobilski klub. Klub je poskrbel, da je čez slovensko ozemlje stekla tudi vsakoletna alpska vožnja avstrijskega avtomobilističnega kluba z Dunaja. Konec dvajsetih let prejšnjega stoletja je imel slovenski avtomobilski klub 202 člana, po naših cesta pa je vozilo 1179 registriranih avtomobilov.

Publicist in prevajalec Anthony Klančar je bil po diplomi iz pedagogike in angleškega jezika sprva časnikar pri listu “Nova doba” v Clevelandu, potem pomožni knjižničar v tamkajšnjem Slovenskem narodnem domu in učitelj slovenščine v šoli, ki jo je sam ustanovil. Leta 1942 je magistriral s temo “Walter Scott v jugoslovanski literaturi”. V angleščini je napisal več krajših študij o slovenskih književnikih in vrsto študij o jugoslovanski književnosti, poleg tega pa je Cankarja, Bevka, Levstika in Murnika prevajal v angleščino. V Slovenskem narodnem domu v Clevelandu je že leta 1934 uprizoril Cankarjevo “Pohujšanje v dolini šentflorjanski” v svojem prevodu. Publicist in prevajalec Anthony Klančar se je rodil leta 1908 v Clevelandu v Združenih državah Amerike.

7. januarja pred 110 leti (1912) je bila ustanovljena tajna organizacija ljubljanskih srednješolcev – preporodovcev. Ime so prevzeli po reviji Preporod, ki je izhajala v letih od 1912 do 1914 in je v svoji prvi številki prinesla tole sporočilo:
Mladina! Nova pot se odpira pred teboj, stopi s pogumom nanjo in ne zapusti je, če tudi te bodo preganjali, če tudi boš morala trpeti za svoje ideale. Tako trpljenje je prijetno, tak bič ne boli! Pripravljaj se na veliki dan, ki sigurno pride. Bodi junaška boriteljica za svoje ideje …
Gibanje, ki je vključevalo tudi slovenske dijake iz drugih okolij, je bilo izraz razočaranja mladine nad neuspešnimi poskusi političnih strank, da bi dosegle rešitev jugoslovanskega vprašanja v Avstro-Ogrski. Izhajalo je iz prepričanja, da tudi politična svoboda ni dosegljiva brez revolucije, in si tako prizadevalo za neodvisno in svobodno Jugoslavijo zunaj avstro-ogrske monarhije. Čeprav so prvi preporodovci prisegali na “revolver”, niso zasnovali nobenega atentata. Organizacija preporodovcev je imela 410 pripadnikov in približno sto bližnjih somišljenikov.