Studio ob 17.00

Razvoj družbe ne vodi samodejno v zmanjšanje nasilja nad ženskami

Nove tehnologije prinašajo tudi nove oblike nasilja. Pandemija ovira tudi delovanje proti nasilju v družini.

2021-12-07   s17 nasilje Tita - foto Radio Slovenija
foto: Radio Slovenija

Ob mednarodnih dnevih delovanja proti nasilju nad ženskami številne nevladne organizacije opozarjajo na problem porasta nasilja med pandemijo. Veliko žensk in otrok je prisiljenih v samoizolacijo z nasilnežem, socialno in fizično distanciranje pa žrtvam otežuje tudi iskanje pomoči in posledično izhoda iz nasilnega odnosa. O nasilju v družini in načinih reševanja te pereče družbene problematike, pa tudi o vlogi države, šole in civilne družbe pri preprečevanju in odkrivanju nasilja v družini voditeljica Martina Tita Mayer in predstavnice državnih organov, nevladnih organizacij in raziskovalk.

Gostje:
Katja Zabukovec Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo,
Ana Pavlič iz Inštituta za preučevanje enakosti spolov,
Bojana Kračan, višja kriminalistična inšpektorica specialistka z Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi,
Barbara Jenkole Žigante, vrhovna državna tožilka na Vrhovnem državnem tožilstvu RS,
Biserka Lep iz Zavoda RS za šolstvo.