Studio ob 17.00

Pred mednarodnim dnem invalidov

O napredku in trdovratnih ovirah za enakopravno življenje. Tudi o bojaznih ob spreminjanju zakona o igrah na srečo.

2021-12-02   dan invalidov Petra - foto Radio SLovenija
foto: Radio Slovenija

Invalidi se v vsakdanjem življenju še vedno srečujejo s številnimi ovirami in diskriminacijo. Zaradi tega ne morejo uživati temeljnih svoboščin in pravic, določenih v mednarodnih in nacionalnih pravnih aktih. Invalidom mora biti omogočeno enakopravno vključevanje v družbeno in ekonomsko okolje, zato jim je treba zagotavljati dostop do vseh javno dostopnih storitev, proizvodov, prometa, do grajenega okolja, informacij in neovirane komunikacije – tudi v znakovnem jeziku, v jeziku gluhoslepih in ko gre za gradiva v lahko berljivi obliki. O napredku na tem področju v preteklem letu in o trdovratnih problemih ob mednarodnem dnevu invalidov, ki je 3. decembra, z voditeljico Petro Medved in gosti v studiu.

Gostje:
Borut Sever, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije,
Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in državni svetnik,
Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije,
 Igor Miljavec, podpredsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, predstavnik nevladnih organizacij v svetu vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.