Aktualna tema

Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

Projekt je namenjen slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gibalno oviranim in starejšim.

Stojan Rozman
Član Društva paraplegikov Koroške tetraplegik Stojan Rozman, ki je sodeloval pri zajemu podatkov na terenu.
foto: Petra Medved

Geodetski inštitut Slovenije od leta 2016 izvaja vseslovenski projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga financira Ministrstvo za infrastrukturo, katerega cilj je zagotavljanje mobilnosti ranljivih skupin v Sloveniji, in sicer slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gibalno oviranim in starejšim. Kot partner v projektu sodeluje Beletrina, ki skrbi za spletno dostopnost. V projektu sodeluje več kot 40 občin.

V okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi po standardiziranem sistemu, ki ga je razvil Geodetski inštitut Slovenije, pridobivajo podatke o ovirah v javnem prostoru, ki so podlaga za odpravo fizičnih ovir v mestih ter za izdelavo spletnih in fizičnih kart ter aplikacije za navigacijo, kar bo osebam z različnimi oviranostmi omogočalo samostojno mobilnost.

Vodja projekta mag. Roman Rener iz Geodetskega inštituta Slovenije:»Imamo samo en prostor in eno infrastrukturo po kateri se gibljemo vsi: v šolo, starejši po pločniku, gibalno ovirani z vozički. In ta infrastruktura mora biti prilagojena in primerna za vse nas. Mi zajemamo te podatke, da vemo, kje bomo lahko prišli s točke A do točke B, če imamo neko oviranost.«