Med štirimi stenami

Samopoškodovanja – odraz psihičnih stisk

Dr. medicine, pedopsihiatrinja Jerneja Maček

jerneja1
foto: osebni arhiv

Evropska unija je razglasila leto 2022 za evropsko leto mladih. Leto bodo polnile konference, različni drugi dogodki ter kampanje. Vse to naj bi pripomoglo k temu, da bi mlade bolj upoštevali pri oblikovanju politik EU. Z evropskim letom mladih želi EU dati poudarek na mlade, ki so med pandemijo covida-19 prestali veliko stisk. Izrazito poslabšanje duševnega zdravja v družbi, ki ga je mogoče pripisati epidemiji, opažamo tudi v Sloveniji. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem področjem, so zaskrbljeni. Otroci in mladostniki doživljajo veliko stisk, veča se tudi število duševnih bolezni in dejanj, ki kličejo po strokovni, tudi bolnišnični pomoči. Takšna so na primer samopoškodovanja. Odraz česa so in kako se z njimi spoprijeti?