Kulturni fokus

O nastanku polisa v ideoloških protislovjih, rojevanju umetnosti v gibanju in razrednih bojih, ki spreminjajo umetnost

Ob knjigi Umetnost skozi teorijo avtorja Radeta Pantića Rastko Močnik razmišlja, da na Zahodu, kjer se ni zgodila revolucija, umetnost odide v komercialo, saj je izgubila stik z realnim procesom v umetnostnih praksah

kipi
Primer antične umetnosti.
foto: pixabay

Učinki umetnosti, ki so prežeti z ideologijami in družbeno stvarnostjo, tudi v preteklih zgodovinskih obdobjih, imajo velikokrat večji odmev, kot bi si mislili. Znotraj atenske polis denimo se kot posledica nasprotij, ki vladajo med aristokratsko elito in ljudstvom, pojavi podoba človeka v gibanju, kip, ki zamenja prejšnjo statično in božansko podobo. Protislovni mehanizmi tako vzajemno delujejo v umetniški sferi, ekonomiji, družbi in politiki, pomembno gibalo pri tem pa so razredni boji, ki vse sfere revolucionarno spreminjajo …O tem z dr. Rastkom Močnikom v oddaji Kulturni fokus, v kateri bo govor tudi o knjigi Umetnost skozi teorijo, katere avtor je dr. Rade Pantič.