KiKs

Čestitam "na" zmagi!

S Sašo Grčman, lektorico na Radiu Slovenija, o napačni rabi predlogov

mountains-gdb02010c6_1920
foto: heibergerwork

Primer 1: Čestitam NA zmagi!

"V tem primeru bi bilo seveda ustrezneje uporabiti predlog ZA. Se pravi, čestitam ZA zmago. Še malce pomensko širši predlog je OB. Čestitam OB zmagi."

V primeru, ki smo ga navedli, je torej raba predloga NA napačna. Kar pa še zdaleč ne pomeni, da se glagol ZMAGATI in predlog NA nikoli ne smeta srečati.

"Na primer: igrati na srečo, zmagati na volitvah, na še veliko zmag. V teh primerih pa je predlog NA, ko ga povezujemo s samostalnikom ZMAGA, čisto ustrezen, korekten, tudi nezaznamovan."

Primer 2: Vidiva se ZA pol ure.

Pri tem primeru je pomembno, kaj želimo s tem poudariti, razmišlja lektorica Saša Grčman:

"Če bi želeli poudariti, da se dobimo ČEZ 30 minut, potem je ustreznejši predlog ČEZ. V kakšnem drugačnem pomenu, na primer za izražanje mere (za nekaj sto evrov, hoje za dobro uro), je pa ZA čisto ustrezen."

Primer 3: IZ Anjo je odšel na sprehod.

Vzroke za to napako sogovornica poišče v naravi spontanega govora in narečjih: "V narečjih ta posebnost deluje, v knjižnem jeziku pa je to seveda napačna raba."