7. stran

Henrik Tuma: Iz mojega življenja

Avtobiografija narodno zavednega intelektualca, ki razgrinja politično in socialno življenje na Goriškem v zadnjih desetletjih 19. stoletja

Tuma3
foto: Alja Zore

V posthumno izdani avtobiografiji z naslovom Iz mojega življenja slovenski odvetnik, organizator, politik, jezikoslovec in publicist Henrik Tuma skozi svojo življenjsko pot pred nami zarisuje pestro politično, gospodarsko in vsakdanje življenje na Goriškem v zadnjih desetletjih 19. stoletja pa vse do prve svetovne vojne, ko se preselil v Ljubljano. To dokumentarno bogato delo – ki med drugim opisuje Tumovo vztrajanje pri uradovanju v slovenskem jeziku ter njegovo politično in gospodarsko organiziranje slovenskega prostora – je za rubriko 7. stran izbral predsednik platforme nevladnih organizacij Sloga Albin Keuc.

»To je dober prikaz, kaj pomeni avtonomna drža javnega intelektualca, ki se ne ukloni kar tako. In mislim, da je v tem tudi veliko sporočilo za današnjo dobo. /…/ Seveda tukaj ne govorimo več samo o nekem majhnem regionalnem Goriškem, kjer so lomijo trije svetovi pred prvo svetovno vojno, ampak danes govorimo o tem, kako se mi kot prostor soočamo z globalnim. In ta avtobiografija, čeprav malo izven časa, nam sporoča, da se brez aktivnega državljanstva – brez odločitve o aktivnem delovanju posameznika, ki mu gre za skupno dobro – pravzaprav težko kaj doseže.«