Studio ob 17.00

Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam

Ali lahko namakalni sistemi, nove sorte rastlin in nove tehnologije kmetovanja preprečijo katastrofe?

20210922_165638
foto: Radio Slovenija

Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, ki je najbolj izpostavljena vremenskih razmeram, zato je tudi prva žrtev podnebnih sprememb. Kot prvi sektor v Sloveniji je že pred približno dvema desetletjema dobilo strategijo prilagajanja podnebnim spremembam. Ta je šla sicer v pozabo, toda kljub temu se je na področju prilagajanja kmetijstva v tem času dogajalo marsikaj. Vseskozi pa se stroka spopada tudi z izzivi, kako zmanjšati vpliv te dejavnosti na okolje in podnebje.

O vsem tem voditeljica Jernejka Drolec in gosti:
- dr. Andreja Sušnik, agrometeorologinja iz Agencije za okolje – ARSO,
- prof. dr. Denis Stajnko, profesor na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,
- dr. Peter Dolničar iz Kmetijskega inštituta Slovenije.

V oddaji predstavljamo tudi (posneta) stališča drugih akterjev. To so:
- prof. dr. Marina Pintar, vodilna strokovnjakinja za namakanje z Biotehniške fakultete;
- mladi kmet Miha Štular iz poljedelske kmetije Pr' Halovc iz Strahinja;
- dr. Andrej Toplak, svetovalec specialist za govedorejo, iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj;
- Iris Škerbot, specialistka za varstvo rastlin iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje.