Storž

Novo študijsko leto na Univerzi za tretje življenjsko obdobje

Obiskovanje UTŽO lahko pomeni tudi lažji prehod v upokojitev

Uni
foto: Lucija Fatur

Preteklo leto, čas epidemije, je močno zaznamovalo tudi delovanje študijskih programov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Nekateri programi so se znašli na daljavo, pri nekaterih tega ni bilo možno izvesti. A kljub temu z optimizmom vabijo v novo študijsko leto in tudi k novim programom.