Slovenska zemlja v pesmi in besedi

Marija Klobčar: Poslušajte štimo mojo

Najnovejša monografija prejemnice Murkove nagrade 2020

Marija Klobčar, prejemnica Murkove nagrade
Prejemnica Murkove nagrade, dr. Marija Klobčar; Dolenjski muzej Novo mesto 2021
foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Iskanje sledi za ustvarjalci teh zgodb me je pogosto vračalo v občutja človeka, ki trka na vrata. Z vrečko izvodov mesečnika, ki ga je bilo treba dostaviti naročnikom, ali s svežnjem vprašanaj o življenju prebivalcev nekega območja, na katera je bilo potrebno dobiti odgovore. Od vasi do vasi, od hiše do hiše, ko so se včasih le za trenutek odprla vrata in se s prezirljivim pogledom neznane gospodinje spet zaloputnila.

Ti pogledi in zaprta vrata so mi pomagali razumeti ljudi na poti.

Marija Klobčar

 

Murkovo nagrado za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju etnologije za leto 2020, ki so jo podelili 6. 9. 2021, je prejela etnologinja doktorica Marija Klobčar. V utemeljitvi so zapisali, da je "celovita raziskovalna osebnost s tenkočutnim posluhom za sogovornike na terenu".

V prvi polovici lanskega leta je pri Založbi ZRC, ZRC SAZU izšla njena monografija, z naslovom Poslušajte štimo mojo. To je znanstveno delo, ki jemlje dih predvsem zaradi zgodovinske razsežnosti in zaradi raziskovalnih dognanj, do katerih je privedlo preučevanje silno drobnih, na prvi pogled obrobnih zgodovinskih ali bolje etnoloških virov.

Delo izraža temeljito razumevanje geografskega prostora, časovnih sosledij in humanističnega duha, ki se stalno spreminja in tako metamorfozno zapolnjuje to dvoje: torej prostor in čas. Hkrati pa vleče izročilno nit dobesedno v sodobnost. Obravnava potujočih pevcev na Slovenskem zapolnjuje prenekatere vrzeli na tem področju in dokazuje obstoj slovenskega duha, kulture, jezika in glasbe tam, kjer se je do sedaj le bolj ugibalo oz. domnevalo, v ustvarjanju pa vendarle izražalo.

Podrobnosti o obstoju in pomenu potujočih pevcev na Slovenskem od igrcev v staroslovanskem svetu pa vse do radijskega obveščanja in popotnikov, ki so jih ljudje poznali ali pa se jih spominjali in peli njihove pesmi razgrne oddaja z gostjo, avtorico dr. Marijo Klobčar. 

 

Monografija Poslušajte štimo mojo

foto: Prvi

 

Murkovi nagrajenci 2020 ob podelitvi v Dolenjskem muzeju Novo mesto, september 2021. Zraven Murkove nagrade so podelili tudi Murkovi listini, ki sta ju prejela Matjaž Brojan in Pevska skupina Cintare.

foto: Borut Križ