Studio ob 17.00

Bomo (sploh) kdaj radi v domovih za starejše – kot zaposleni ali kot stanovalci?

O normativih, naložbah in odnosih

2021-07-26 dso s17 Alenka - foto radio slovenija165614
foto: Radio Slovenija

V domovih za starejše kronično primanjkuje kadrov, saj so pogoji dela zelo zahtevni. Kadrovski normativi so zastareli, to se je še posebno razgalilo med epidemijo. Po mnenju stroke bi za nego in boljšo kakovost življenja stanovalcev potrebovali kar dodatnih 3000 zaposlenih. Odprto vprašanje ni samo, kje dobiti ustrezne ljudi, ampak tudi, kdo jih bo plačal – teh stroškov namreč ne bi smeli prevaliti na stanovalce. Kdaj bomo vendarle dobili nove normative, zakaj pogajanja še niso dala rezultatov? Kakšne so razmere v domovih, zakaj ostajajo postelje nezasedene? Kakšna je izkušnja z epidemijo in kako so pripravljeni na naslednji val, o tem voditeljica Alenka Terlep z dopisniki in gosti.

Gosti:
Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo,
Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije,
Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti, združenja za dostojno starost,
Slavko Bolčević iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, VDC Tončka Hočevar.