KiKs

"Gre se za" našo prihodnost! (ponovitev)

"Iti se za" je hibridna zveza, ki jo sestavljata "iti se" in "iti za"

road-1536748_1920-980x551
foto: cocoparisienne

"Glagol iti ima možnost zelo široke pomenske rabe," pove prof. dr. Andreja Žele s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Na primer:

iti z roko čez nekaj = potegniti z roko,
iti s svedrom v nekaj = vrtati s svedrom,
cesta gre tod = je speljana tod,
ta izdelek dobro gre (pog.) = se dobro prodaja ...

Omenjeni glagoli pa imajo poleg sebe zelo radi "neko besedo, ki usmerja okoliščino (npr. predlog)," razloži sogovornica.

"Po nemškem vzoru se je razvila zveza iti za in tej se je dodala zveza iti se. Če to dvoje povežemo, dobimo neko hibridno zvezo iti se za. Za kaj se gre? Vse te zveze so zelo naravno uporabljene, zelo pogoste so. Ampak pogoste so predvsem v govorjeni slovenščini."

Besedna zveza "iti se za" torej pri pisanju ni ustrezna, lahko pa jo uporabljate v govoru.