Na pravi strani

Slovenija po 30. letih - dežela demokracije, vladavine prava in človekovih pravic?

"Ponosen Slovenec bom takrat, ko se bo politični vrh opravičil za izbris in ko bomo vsi siti in pokriti. Ko resnica ne bo več samo ena, krojena po meri Janeza Janše."

nps logo končni ležeči
foto: Tita Mayer

Za nami je 30. obletnica samostojnosti. Priložnost za slavje in ponosne besede, a hkrati priložnost za kritično refleksijo preteklih let. O tem, kje smo kot država in družba danes, kakšen je položaj šibkih in deprivilegiranih, spoštujemo ustavo, demokratična načela in vladavino prava, smo socialna država, smo svobodni in enakopravni vsi prebivalci in prebivalke Slovenije, ima v Sloveniji oblast še vedno ljudstvo, v podkastu o človekovih pravicah - Na pravi strani.