Prvi na maturi

Srednji vek - 1000 let teme (in luči)

O srednjem veku, Božanski komediji in Brižinskih spomenikih s prof. Klemnom Lahom

dante-1578147_1920
foto: pixabay.com

Srednji vek traja približno 1000 let. Obdobje srednjeveške književnosti začenjamo navadno z letnico 476, ki v zgodovini označuje leto razpada rimskega imperija, torej konec antičnih civilizacij. Končujemo ga z letom 1492, letom odkritja Amerike, torej prav tako v skladu z zgodovinsko razdelitvijo obdobij. Na srednji vek krepko vplivata fevdalizem in krščanstvo, slednje to obdobje še posebej zaznamuje.

Mogoče bi bilo bolje, da bi to obdobje imenovali vmesni vek. Vmesni vek med renesanso in antiko.

V srednjem veku so vse tri literarne zvrsti enakomerno porazdeljene, to pomeni, da imamo tako liriko, epiko kot tudi dramatiko.

Posebno pozornost je v tem obdobju treba nameniti Danteju Alighieriju in njegovemu veličastnemu delu, versko-alegoričnemu epu Božanski komediji.

Je versko-alegorični ep. Verski zato, ker je pesnik z njim predstavil religiozno snov – pekel,
nebesa, vice. ALEGORIJA = ponazarjanje kake abstraktne ideje ali pojma s pomočjo
konkretnih podob, likov in dejanj (Vergil predstavlja razum, Beatrice predstavlja ljubezen).

Sestavljen je iz treh delov: PEKEL, VICE, NEBESA → (uvod + 3 x 33) → ima 100 spevov.
 Skozi Pekel ga vodi Vergil.
 Skozi raj ga vodi Beatrice.
 Različne osebe, liki iz antične mitologije, živali, krščanski svetniki.

Srednji vek na Slovenskem se začenja s prvimi znanimi in ohranjenimi besedili v stari slovenščini.

Brižinski spomeniki 

  • Nastali so med letoma 975 – 1039 (okoli leta 1000) ob Vrbskem jezeru.

  • Napisal jih je nemški duhovnik. Najverjetneje po predlogi (prepisovanju).

  • Uvrščamo jih v srednjeveško pismenstvo. Izraz pismenstvo označuje cerkveno književnostsrednjega veka, kolikor so jo zapisali in se je ohranila v obliki kratkih zapisov. Med besedilaSlovenskega srednjeveškega pismenstva spadajo: Brižinski spomeniki, Celovški ali Rateški rokopis, Stiški rokopis ...

  • Brižinski spomeniki se imenujejo po bavarskem mestu Freising (po slovensko - Brižinje). Tam so našli zbornik latinskih rokopisov in v njem odkrili 3 zapise v staroslovenskem jeziku. Zbornik so leta 1807 preselili v Münchensko državno knjižnico, kjer ga hranijo še danes.