Aktualna tema

V Italiji je epidemija prizadela tudi cirkuse

Vlada je prek civilne zaščite naložila deželnim upravam, da morajo cirkuse preskrbeti s krmo in veterinarji

Cirkus Lidia Togni
Cirkus Lidia Togni
foto: radioprvi

Epidemija je prizadela večino gospodarskih panog, a najhuje je v popularni kulturi. Vanjo sodijo tudi cirkusi, denimo v Italiji. Tamkajšnja kulturna politika jih prišteva med pomembne panoge nacionalne kulturne tradicije, toda konkretno pomoč jim je ponudila šele po dobrem letu, potem ko so jim stroški oskrbe živali izpraznili varčevalne račune.