Svetovalni servis

Razdelitev premoženja ob razvezi zakonske zveze

Svetuje odvetnica Mateja Likozar Rogelj

razveza
foto: rawpixel/pixabay

Ob razvezi zakonske zveze se je treba dogovoriti tudi o delitvi skupnega premoženja. Katere stvari in denar se delijo ob razpadu skupnosti? Katero premoženje ni skupno? Ali se delijo tudi krediti? Kakšni so postopki, če ni doseženega sporazuma glede delitve premoženja? Gostja odvetnica dr. Mateja Likozar Rogelj.