Prvi na obisku

Županova jama - 90 let in 90 stopnic

V jami so med drugim posneli dele nekaterih filmov, kot sta eden izmed filmov o znamenitem Vinetuju, kakor tudi Kekčeve ukane

velika-dvorana-najvecji-jamski-prostor-zupanove-jame-foto-marjan-trobec-2009-2048x1240
foto: Marjan Trobec

Tokrat se Prvi program odpravlja na obisk v kraško jamo v bližini Grosuplja, ki leži na nadmorski višini 468 metro. Ime Županova jama nosi po županu Josipu Permetu, ki je jamo odkril leta 1926. Skoraj 100 metrov od vhoda v brezno, leži jama Ledenica, ki jo je v Slavi vojvodine Kranjske kot lepotico dolenjskega kraškega sveta opisal že Janez Vajkard Valvazor. Jamski sistem Županove jame je dolg dobrih 700 metrov in ga danes sestavlja osem dvoran. Posebna zanimivost je med drugim tudi ta, da so v njej posneli dele nekaterih filmov, kot sta eden izmed filmov o znamenitem Vinetuju, kakor tudi Kekčeve ukane.

Županova jama letos praznuje 90 let od otvoritve turistične poti skozi Ledenico. Obiskovalci so od leta 1927 v jamo vstopali po mogočnih lesenih stopnicah skozi brezno nad današnjo tretjo, Permetovo dvorano. Ker je bil vhod ozek, prepaden in nevaren za več tisoč obiskovalcev, ki so prihajali na ogled jame, se je utrnila ideja po prekopu med Ledenico in Srebrno dvorano oziroma notranjimi predeli jame.  V dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja je stekla vrsta ureditvenih del, ki jih danes lahko štejemo kot kulturno-zgodovinsko in tehniško dediščino teh krajev.

Kopanje rova je potekalo iz smeri Ledenice. Smer so določali s trkanjem kladiv po skalah na obeh straneh in nato sledili zvoku. Kopali so z raznovrstnim orodjem, pomagali so si tudi z manjšim razstreljevanjem. V brezvetrnih dneh se je plin po razstreljevanju zadržal v rovu in včasih je kateri izmed delavcev izgubil zavest. Delavce so ogrožale tudi skale, ki so jih izkopali, saj so se pogosto odvalile navzdol zaradi velikega naklona. Kamenje, ilovico in pesek so odlagali v Ledenici, kjer je pred vstopom v rov še danes viden velik nasip.

Gradnja 34 m dolgega rova, utrjenega s kar 90-imi betonskimi stopnicami, je bila zaključena aprila leta 1935. Višinska razlika med vstopno in izstopno točko je skoraj 20 m in nepričakovani vzpon preseneti nemalo katerega obiskovalca jame.

Oba predela jame sta sicer povezana v skupni podzemni sistem Županove jame, kjer je nekdanja podzemna reka z raztapljanjem oblikovala vsaj 710 m podzemnih rovov. Začetni predel je bil tekom tisočletij zaradi različnih zemeljskih procesov močno spremenjen in umetni prekop ima tako predvsem turistični pomen lažjega pristopa za obiskovalce Županove jame.