Prvi na maturi

Sprechen Sie Deutsch?

O tem, kaj je najpomembnejše pri nemščini na maturi in na kaj vse morajo biti pozorni maturanti pri tem predmetu

heart-4153641_1920
foto: pixabay.com

Nemščino lahko kandidati na maturi opravljajo na osnovni in višji ravni. Na obeh ravneh morajo pokazati znanje tako na pisem kot ustnem delu. Letos imajo kandidati bonus pri ustnem delu, kjer so morali učitelji iz izpitnega kompleta (35 listkov) izločiti 5 listkov na OR in VR – s tem se je omogočilo, da število izpitnih vprašanj za ustni izpit skrčijo za 15 % in izločijo vsebine, ki zaradi šolanja na daljavo ne bodo v celoti obdelane oz. utrjene. O maturitetnem izpitu iz nemščine več v naslednjih minutah - s profesorico nemščine, Vesno Arh in mag. Rado Legat Benedik, profesorico nemščine in magistrico znanosti iz nemškega jezika, ki poučujeta nemščino na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Z njima se je pogovarjala Tadeja Bizilj.

Maturanti naj uporabijo pri pisanju daljših pisnih sestavkov SOS strategijo: sammeln – ordnen – schreiben, torej zberi, uredi in piši. Dijak naj se odloči za temo, uredi misli, kaj bo zapisal v uvod, jedro, zaključek, tako da ne pride do ponavljanja misli. Besedišče, ki mu manjka takrat, tudi poišče v slovarju vnaprej. Pomembno je, da je v sestavku neka rdeča nit, da niza argumente, da lepo tečejo in da so ti argumenti podprti s primeri.