Intervju

Dane Kastelic

Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in državni svetnik o stanju na področju invalidskega varstva v Sloveniji.

Dane Kastelic
Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in državni svetnik Dane Kastelic
foto: Arhiv Zveze

Kljub napredku v zadnjem desetletju se invalidi še vedno spoprijemajo s precejšnjimi ovirami pri dostopu do zdravstvenega varstva, izobraževanja, zaposlovanja in prostočasnih dejavnosti, pa tudi pri udeležbi v političnem življenju. Pri njih obstaja večje tveganje revščine ali socialne izključenosti (28,4 %) v primerjavi z neinvalidi (18,4 %). Več kot polovica invalidov navaja, da se je v letu 2019 počutila diskriminirano, je zapisano v dokumentu Unija enakosti: strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030. Kakšno je stanje na področju invalidskega varstva v Sloveniji in katere so prednosti, ki bi jih bilo treba urediti na sistemski ravni, da bi bili invalidi vsestransko in kakovostno vključeni v vse oblike družbenega življenja? Gost sredinega Intervjuja je bil predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in državni svetnik Dane Kastelic.

"Ne vem, ali bi kdo zamenjal invalidski voziček za nadomestilo za telesno okvaro, ki znaša od 70 do 100 evrov. S tem se nihče ne okoristi, gre pa za dobrodošel socialni korektiv za marsikaterega invalida."