Samoumiritev

Videti ozadje svojega počutja

Občutja, ki obarvajo naše doživljanje, čeprav morda nanje nismo pozorni

Samoumiritev DAB
Samoumiritev
foto: RTVSLO

Skozi vsakdan doživimo vrsto dražljajev vseh vrst, ki se nas dotikajo na različnih ravneh doživljanja. Vsakemu dražljaju neposredno sledi vrednotenje na osi prijetno-neprijetno. In že se, pripoveduje prof. dr. Borut Škodlar, prožijo "programi", torej naša ravnanja, odzivanja, da bi prijetno zadržali, od neprijetnega pa se odmaknili. O tem v tokratnem razmišljanju in vaji Samoumiritev!