Za naše kmetovalce

Državni gozdovi dobili novo vodstvo

Robert Tomazin novi direktor Slovenskih državnih gozdov

Robert Tomazin na vrhu Državnih gozdov
foto: Družba slovenski državni gozdovi

V oddaji Za naše kmetovalce bomo predstavili standarde  in možnosti za vključitev kmetov v ukrepe dobrobit živali ter izkušnje izvajanja teh ukrepov. Do 1.marca je še dovoljen poseg v lesno zarast na brežinah vodotokov. Sečnjo lesne zarasti morajo lastniki kmetijskih zemljišč prijaviti na Upravni enoti, kjer pridobijo dovoljenje. Podjetje Slovenski državni gozdovi , ki upravlja s petino vseh gozdnih površin v državi bo prihodnjih pet let vodil Robert Tomazin, ki med prednostne naloge uvršča povrnitev zaupanja in strpnosti. Podrobneje bomo predstavili vodič po ekoloških kmetijah slovenske Istre, ki je nastal v okviru evropskega projekta Ekosop. Oddajo pa sklenili z obiskom kmetije v Golem Brdu v Goriških brdih, ki jo je lani prevzel 26 letni Martin Peresin. Z nepovratnimi sredstvi, namenjenimi mladim prevzemnikom pospešeno obnavlja in razvija kmetijo.