Za naše kmetovalce

Zdravi odnosi so temelj uspešne družinske kmetije

Cilj projekta NeMOČ podeželja je vzpostaviti dve delovni mesti za psihološko svetovanje kmečkemu prebivalstvu

Moč podeželja dobri odnosi, pixabay
foto: Pixabay

Osrednjo pozornost namenjamo projektu Zveze slovenske podeželske mladine, ki v mesecu februarju in marcu organizira delavnice o duševnem zdravju na podeželju. V luči priprave strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje od 2023 do 2027, ki ga pripravljajo na kmetijskem ministrstvu, predstavljamo ugotovitve ameriške analize učinkov predlagane reforme na zmanjšanje proizvodnje hrane in povišanje cen. Po združitvi kmetijske zadruge Trebnje in zadruge Krka Novo Mesto, sprašujemo o  načrtih, zdaj največje kmetijske zadruge v državi. Ob koncu oddaje pa se pogovarjamo o kmečki tradiciji peke pustnih krofov v deželi kurentov.