Aktualna tema

"Telemetrija mi je rešila življenje!"

Zdravljenje na daljavo na Koroškem

Metka
foto: Metka Pirc

V obdobju življenja v epidemiji se je tudi zdravljenje na daljavo pokazalo kot eden od uspešnih pristopov na področju zdravstva. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije omogoča, da zdravniki spremljajo bolnika v njegovem domačem okolju, redno preverjajo ključne informacije o njegovem zdravju in se v primeru odstopanj hitro odzovejo. Tudi zaradi telemetrije lahko denimo bolnikom, ki so prebolevali covid-19 v bolnišnici, hitreje omogočijo vrnitev v domače okolje.

Pred skoraj sedmimi leti, ko še nismo slutili, da se bliža pandemija, so združili moči v največjem koroškem zdravstvenem domu na Ravnah in v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Bolnike so začeli na daljavo spremljati predvsem zaradi odmaknjenosti prebivalcev od zdravstvenih središč. Ko je lani udarila epidemija in stiki niso bili več zaželeni, so tako že imeli opremo in znanje, zato so lahko takoj ukrepali, razlaga direktor Zdravstvenega doma Ravne Stanislav Pušnik.

"Telemonitoring je del telemedicine, ki pomeni, da uporabljamo določeno tehnologijo spremljanja zdravstvenih parametrov, na podlagi tega pa lahko tudi ukrepamo … Zavarovanec parametre spremlja in tudi zdravstveni delavec jih dobi redno in na podlagi teh podatkov ukrepa."

Temu pritrdi tudi Frančišek Nabernik iz Dravograda, ki je v sistemu telemetrije že več let.

"Ta meritev na daljavo je meni rešila življenje. Imel sem tako nizek pulz, da me je zdravnica poklicala v bolnišnico, takoj poslala na preiskave v Maribor, da so mi vsadili spodbujevalnik. To je taka stvar, ki bi jo skoraj moral imeti vsak."