Studio ob 17.00

Vpliv civilne družbe na okoljske odločitve

Polemika o vlogi nevladnih organizacij v novih zakonskih predlogih

2021-01-28   ngo vs mop Erna S17 - foto Radio Slovenija
foto: Radio Slovenija

Vlada s predlaganimi spremembami zakonodaje vnovič močno zmanjšuje možnost sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih - tudi takih, ki imajo lahko škodljive posledice za okolje. Poglaviten argument je skrajšanje pogosto nerazumno dolgih postopkov in s tem hitrejši zagon gospodarskih aktivnosti. A kako bo po drugi strani zagotovljeno vključevanje javnosti, denimo ob postavljanju novega industrijskega obrata ali ob podaljšanju dovoljenja za napravo s škodljivimi izpusti? Kakšne so sploh pravice civilne družbe in nevladnikov v postopkih, ki lahko škodljivo vplivajo na okolje? O tem voditeljica Erna Strniša in gostje:

- Georgi Bangiev, direktor direktorata za prostor, ministrstvo za okolje in prostor
- Goran Forbici, direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije
- dr. Maša Kovič Dine, docentka mednarodnega prava s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.