Studio ob 17.00

(Ne)moč podeželja

O zanemarjenem področju duševnega zdravja na podeželju in projektu za celovito reševanje

2021-01-14   podeželje s17 Jernejka - foto Radio Slovenija
foto: Radio Slovenija

Koronsko obdobje je zaradi izrazitih sprememb v vsakdanjem življenju ljudi naplavilo tudi občutno več duševnih stisk. Predvsem na podeželju je govoriti o duševnem zdravju še vedno tabujska tema. Morda je prav zato med vsemi poklici delež samomorilnosti najvišji prav med kmeti. Koliko sploh vemo o stresu, o medgeneracijskih trenjih, o duševnih stiskah kmečkega prebivalstva, ki spodjedajo vitalno moč podeželja? Potrebe po podpori na tem področju so velike. Kje so korenine stisk in kako si pri iskanju rešitev lahko pomagamo z izkušnjami iz tujine?

O vsem tem Jernejka Drolec in gostje v studiu:
– Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine,
– Duška Knežević Hočevar, antropologinja iz ZRC - SAZU,
– Toni Kukenberger, mladi kmet iz Trebnjega, in
– Marjan Dolenšek, svetovalec za kmetijsko in gozdarsko tehniko, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana in Gozdarski inštitut Slovenije.