Studio ob 17.00

Koronakriza še povečuje odvisnost od alkohola

V mesecu preprečevanja zasvojenosti tudi o neizkoreninjenem zlu alkoholizma

2020-11-17   alkoholizem - foto Radio Slovenija
foto: Radio Slovenija

Sem na čakanju že do marca. Stiska se povečuje, ne vem, kaj bo s službo, strah me je. Občasno  pomislim tudi na alkohol, pravi gospa Alja, ki obiskuje skupino Anonimnih alkoholikov za samopomoč.

Statističnih podatkov o večji zlorabi alkohola v času covida-19 sicer ni, a podatki s terena to potrjujejo. O tem poročajo s Centrov za socialno delo, zdravniki in drugo zdravstveno osebje.

Posledice zlorabe alkohola  so skrite za štirimi stenami. V letošnjem  letu smo na CSD Pomurje obravnavali več primerov družin, ki so se znašle v stiski zaradi ločitev, nasilja, veliko je tudi materialne ogroženosti, je pa res, da zelo pogosto naletimo na alkoholizem kot ozadje težav, pravi  dr. Anja Andrejč, psihologinja iz CSD Pomurje.

Alkoholizem poseže v fizično in psihično zdravje posameznika in kompleksno vpliva na celotno družino.

Odvisnost od alkohola je bolezen možganov, to je zdaj nesporno dokazano. Imamo več vedenja o bolezni, kar pomeni, da se veča potreba po zdravljenju bolezni, hkrati pa se stigma tistih, ki se zdravijo, ne zmanjša," pravi dr. Mirjana Radovanović, predstojnica Enote za zdravljenje odvisnosti od alkohola, Psihiatrična klinika Ljubljana.

Slovenija  je na področju prizadevanj, da bi omejila dostop do alkohola, napredna, saj je sprejela kar nekaj dobrih odločitev, med drugim prepoved prodaje alkohola za mladoletne.

Imamo pa še veliko izzivov, na primer zvišanje davčnih stopenj in omejitev oglaševanja. Žal pa smo po tem, ko smo prepovedali alkohol na športnih prireditvah, to omejitev leta 2017 odstranili, pravi mag. Tadeja Hočevar, vodja projekta SOPA na NIJZ.