Naše poti

Več denarja občinam, posledično tudi za Rome

Novi zakon o finančni razbremenitvi občin prinaša nekaj več kot šest milijonov evrov za 25 občin, v katerih živi romska skupnost.

4727b9b6-8cde-42b6-bdf3-fb706d44b52a-1200x796
romski muzej v Kamencih
foto: Sandi Horvat

Državni zbor je prejšnji ponedeljek soglasno, z 81 glasovi za in nobenim proti, sprejel zakon o finančni razbremenitvi občin. Ta bo občinam v letu 2021 prinesel za več kot 70 milijonov evrov finančne razbremenitve. Kot je ocenil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, gre za pomemben premik v finančni samostojnosti slovenskih občin. V skladu s sprejetim zakonom bo država prevzela plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske državljane in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Poenostavlja se kratkoročno zadolževanje občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun ter določa sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini šestih odstotkov primerne porabe, ki bodo nadomestila zdajšnje sofinanciranje občinskih investicij. Zakon določa tudi sofinanciranje občin z romskimi naselji.

"Pri forumu romskih svetnikov smo vedno zagovarjali dejstvo, da so občine, v katerih živijo pripadniki romske skupnosti, zaradi večjega obsega dela dodatno financirane. Zavedati se moramo, da je romska skupnost sredi intenzivnega procesa preobrazbe kot del celotne družbe. S konkretno finančno podporo se lahko še bolj udejanji integracija romske skupnosti tako na področju zaposlovanja kot tudi izobraževanja," poudarja Darko Rudaš.

V dobrih štirih letih bo kar 25 občin skupno prejelo nekaj več kot šest milijonov evrov za romsko skupnost.

Center za etnični dialog in strpnost Amalipe iz bolgarskega mesta Veliko Tarnovo je eno največjih romskih organizacij v državi, kjer po uradnih podatkih živi približno 350.000 Romov. Neuradni podatki pa kažejo, da bi to število zlahka preseglo 800.000, kar bi predstavljalo nekaj manj kot enajst odstotkov vseh državljanov. Center je prejšnji teden objavil daljše poročilo o posledicah epidemije, ki bodo neposredno vplivale na romsko prebivalstvo. Kot nam je v intervjuju po Zoomu povedal vodja programa za izobraževanje pri centru Amalipe Deyan Kolev, so v poročilu naslovili štiri večja področja.

"Veliko Romov je zaradi posledic epidemije izgubilo zaposlitev. Veča se tudi revščina v romski skupnosti. Vse pogostejši so primeri lakote znotraj romskih sosesk. V Bolgariji ogromno romskih otrok še vedno nima dostopa do izobraževanja na daljavo. V letošnjem letu opažamo tudi porast diskriminacije do Romov. Samo zaradi nekaj potrjenih primerov okužbe v romski soseski je lokalna skupnost recimo zaprla in v karanteno postavila celotno skupnost. Kar po našem mnenju ni bilo zakonito," je povedal Deyan Kolev.

Preverili smo še, kako je z uresničitvijo že odobrenih mednarodnih projektov za Rome, ki čakajo na svojo izvedbo.

Ob pomoči poslušalcev smo izbirali še skladbi prejšnjega meseca. Na domačem delu je prepričiljivo zmagala skladba Morning Thing zasedbe Swingatan, na tujem pa Kusbarra zasedbe Besh O Drom.